Raporty Społeczne 2020

Nagroda główna 2020

LPP

Nagroda główna w kategorii Raport zintegrowany

W kierunku zrównoważonej mody

Santander Bank Polska (Bank Zachodni WBK)

Nagroda główna w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019

Nagrody 2020

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych

Najlepszy debiut w kategorii raporty zintegrowane

"Bank Zielonych Zmian" - Zintegrowany Raport Roczny Grupy BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2019

Grupa Regionalna GOPR Grupa Jurajska

Nagroda w kategorii najlepszy raport organizacji pozabiznesowej

Raport wpływu na społeczeństwo 2019

Jeronimo Martins Polska

Najlepszy debiut

Raport zrównoważonego rozwoju za lata 2018-2019 - codziennie odpowiedzialni

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

Nagroda internautów

Stowarzyszenie Otwarte Klatki - raport wpływu społecznego 2019

Wyróżnienia 2020

Grupa VELUX i spółki siostrzane

Tworzymy wspólną wartość - raport społecznej odpowiedzialności Grupy VELUX w Polsce

Wyróżnienie w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju

Tauron Polska Energia S.A.

Raport Zintegrowany Grupy TAURON za 2019 rok

Wyróżnienie za raport zintegrowany

Orange Polska (dawniej: Telekomunikacja Polska)

Raport Zintegrowany Orange Polska 2019

Wyróżnienie za raport zintegrowany

Ogłoszono najlepsze raporty obejmujące dane niefinansowe za rok 2019. Laureatami nagród głównych, podobnie jak w poprzedniej edycji, zostały firmy: LPP - nagroda główna za raport zintegrowany, Santander Bank Polska - najlepszy raport społeczny.

W 14. edycji nagrodzono również następujące firmy i organizacje: BNP Paribas Bank Polska, Jeronimo Martins Polska, Grupa Jurajska GOPR, Grupa TAURON, Grupa VELUX, Orange Polska i Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firma Deloitte.

W tegorocznej edycji Konkursu Raporty Społeczne wzięła udział rekordowa liczba 56 publikacji. Składa się na nią między innymi: 12 debiutów, 15 raportów zintegrowanych oraz 3 raporty organizacji pozarządowych. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 15 października w formie online. Relacja wideo z wydarzenia dostępna jest na stronie: https://www.facebook.com/Raportyspoleczne.

- W minionym roku obserwowaliśmy wzmocnienie wartości czynników ESG. Powstają kolejne inicjatywy ukazujące znaczenie kwestii środowiskowych, społecznych oraz ładu organizacyjnego. Konkurs Raporty Społeczne stanowi przegląd podejścia do danych niefinansowych, to w jaki sposób firmy zarządzają swoim wpływem oraz jak ten wpływ raportują. To także kolejny rok obowiązywania dyrektywy o ujawnianiu danych niefinansowych w Polsce. Tym bardziej cieszy fakt wzrostu liczby zgłoszonych do konkursu publikacji. Jako przewodnicząca jury serdecznie gratuluję nagrodzonym, ale również wszystkim firmom, organizacjom, instytucjom, które raporty przygotowują. Mamy świadomość tego, z jak wielkim nakładem pracy wiąże się wydanie raportu społecznego czy zintegrowanego. Tym bardziej należy docenić obecność w konkursie wszystkich, którzy raporty do oceny przekazali. Serdecznie dziękujemy też wszystkim naszym jurorkom i jurorom, dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu możliwa jest realizacja konkursu, w którym nagrodzone organizacje mają poczucie że jest to nagroda przyznawana w imieniu szerokiego gremium eksperckiego  - mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wyniki Konkurs Raporty Społeczne 2020

Nagrodę główną w kategorii Raporty zintegrowane - za znakomicie przygotowany raport, odpowiadający na wszystkie kluczowe tematy; za jasny i precyzyjny przekaz społeczny pokazujący wartości istotne dla firmy, ważne zobowiązania na przyszłość oraz przede wszystkim za utrzymanie bardzo wysokiego standardu raportowania - otrzymało LPP (czytaj raport https://bit.ly/2SVAQ7z).

Nagrodę główną w kategorii Raporty społeczne - za bardzo dobry raport, wyróżniający się pozytywnie na tle innych; za utrzymanie wysokiego poziomu raportowania i wyznaczanie standardów w zakresie raportowania w Polsce; za pokazywanie więcej niż jest to wymagane, w szczególności w obszarze klimatu i środowiska naturalnego - otrzymał Santander Bank Polska (czytaj raport https://raport.santander.pl/).

Nagrodę za najlepszy debiut wśród raportów zintegrowanych - za raport dobrze przygotowany i przemyślany oraz za czytelne i spójne przedstawienie informacji wraz z intuicyjnym przechodzeniem pomiędzy tematami, a także za wyczerpującą treść, logiczne i spójne przedstawienie całości materiału - otrzymał BNP Paribas Bank Polska (czytaj raport https://raportroczny.bnpparibas.pl/).

Wyróżnienie w kategorii Raporty zintegrowane - za konsekwentne utrzymywanie najwyższej jakości w raportowaniu niefinansowym, czytelne przedstawianie danych i przygotowanie raportu mogącego być inspiracją dla innych organizacji - otrzymało Orange Polska (czytaj raport https://raportzintegrowany.orange.pl/raport2019/pl).

Wyróżnienie w kategorii Raporty zintegrowane - za raport przedstawiający analizy scenariuszowe a w szczególności za uwzględnienie tematów klimatycznych, w tym wytycznych TCFD - otrzymała Grupa TAURON (czytaj raport https://raport.tauron.pl/).

Nagrodę za najlepszy debiut w kategorii Raporty społeczne - za niezwykle ciekawy, świetnie napisany i prawie wyczerpująco opisujący wszystkie zagadnienia raport, poruszający wszystkie kluczowe obszary działalności; za szczególne uwzględnienie edukacji odbiorcy i oddziaływania na klimat - otrzymało Jeronimo Martins Polska (czytaj raport https://bit.ly/33X4jo4).

Wyróżnienie w kategorii Raporty społeczne - za działanie ponad standard, za modelowe przedstawienie w raporcie ambitnych, konkretnych działań zaplanowanych do 2030, a w szczególności zobowiązania do osiągnięcia neutralności klimatycznej - otrzymała Grupa VELUX (czytaj raport https://bit.ly/2H0SJ2n).

Nagrodę za najlepszy raport organizacji niebiznesowej - za ciekawe przedstawienie działania organizacji pozarządowej; za interesujące przedstawienie i dotarcie do kluczowych interesariuszy; zwracanie uwagi na rolę szkoleń i rozwoju w organizacji  - otrzymała Grupa Jurajska GOPR (czytaj raport https://bit.ly/319xK4r).

Ponadto podczas Konkursu przyznawana jest nagroda specjalna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym roku otrzymał ją  BNP Paribas Bank Polska (czytaj raport https://raportroczny.bnpparibas.pl/).

Swoją nagrodę wybierali także internauci - ich głosami wybrany został raport Stowarzyszenia Otwarte Klatki (czytaj raport https://bit.ly/3lOZkvO).

Z raportami zgłoszonymi do konkursu w 2020 roku można zapoznać się poprzez Bibliotekę Raportów, dostępną na stronie konkursu http://raportyzr.pl/biblioteka-raportow/.

Konkurs Raporty Społeczne odbywa się od 2007 roku. Jego organizatorami są Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte.  Strona internetowa konkursu: raportyzr.pl.

***

Organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte

Patroni honorowi: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju

Patroni instytucjonalni: Federacja Konsumentów, Giełda Papierów Wartościowych, Krajowa Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Patroni medialni: egospodarka.pl, Instytut Monitoringu Mediów, kampaniespołeczne.pl, My Company Polska, PRoto.pl