Zgłoszenie do konkursu 2021

Osoba zgłaszająca

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej(Required)

Raport

Max. file size: 64 MB.
Max. file size: 64 MB.
W jakiej formie raport jest dostępny?(Required)
W jakiej formie Państwa raport ma być eksponowany na stronie Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju?(Required)
Według jakiego standardu raportowania jest przygotowany raport?(Required)
Czy jest to raport zintegrowany?(Required)
Czy raport był poddany weryfikacji zewnętrznej przez niezależną firmę audytorską i otrzymał odpowiedni certyfikat poświadczający audyt?(Required)
Rodzaj raportu(Required)
Wielkość organizacji (wg liczby pracowników)(Required)
Rodzaj organizacji(Required)

Informacja o przetwarzaniu danych

Przesyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu na potrzeby konkursu Raporty Społeczne, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administrator danych: Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ul. Szpitalna 5/20, 00-031 Warszawa.

Wykorzystanie danych: Dane zostaną wykorzystane do zapewnienia właściwego przebiegu konkursu. Na adres email zostanie przesłane potwierdzenie przesłania zgłoszenia. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Jak długo będziemy przechowywać dane: Dane osobowe będziemy przechowywać do chwili rozstrzygnięcia konkursu. Potem dane zostaną usunięte.

Zmiana i usunięcie danych: W przypadku chęci weryfikacji, zmiany lub usunięcia swoich danych prosimy o kontakt mailowy na biuro@fob.org.pl

Potwierdzenie zapoznania się informacjami(Required)