KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

Forum Odpowiedzialnego Biznesu
ul. Szpitalna 5 lok. 20
00-031 Warszawa
tel. 22 627 18 71
www.odpowiedzialnybiznes.pl

Koordynator konkursu:
Leszek Stefaniak
e-mail: leszek.stefaniak@fob.org.pl
kom. +48 451 061 612

Kontakt z mediami:
Miłosz Marchlewicz
e-mail: milosz.marchlewicz@fob.org.pl
kom. +48 721 296 197