KONTAKT DO ORGANIZATORÓW


Forum Odpowiedzialnego Biznesu

ul. Szpitalna 5 lok. 20
00-031 Warszawa
tel. 22 627 18 71
www.odpowiedzialnybiznes.pl

Koordynator konkursu:
Tadeusz Joniewicz
e-mail: tadeusz.joniewicz@fob.org.pl
kom. +48 511 313 826

Kontakt z mediami:
Agnieszka Siarkiewicz
e-mail: agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl
kom. +48 669 510 483