10. konkurs Raporty Społeczne rozpoczęty

Ruszył konkurs na najlepiej sporządzone raporty społeczne. Firmy mogą poprzez stronę raportyzr.pl zgłaszać przygotowane przez siebie sprawozdania niefinansowe. Nabór publikacji w 10. edycji konkursu Raporty Społeczne potrwa do końca lipca.

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest w Polsce już od 10 lat. Pierwszy etap konkursu umożliwia zgłaszanie sporządzonych przez firmy i organizacje raportów CSR/zrównoważonego rozwoju. W tym roku po raz pierwszy ten etap odbywać się będzie wcześniej i potrwa od 13 czerwca do 31 lipca (w minionych edycjach był to wrzesień i październik). Organizatorzy – Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firma doradcza Deloitte – chcą w ten sposób zachęcić podmioty raportujące do wcześniejszego ujawniania danych z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu swoim interesariuszom i synchronizowania ich publikacji z terminem ogłaszania sprawozdań finansowych.

Następnie w terminie od 16 sierpnia do 16 września odbędzie się głosowanie internatów. Kolejny etap konkursu obejmie obrady jury głównego i dziennikarskiego, a ogłoszenie wyników nastąpi na początku października podczas konferencji podsumowującej 10 lat konkursu Raporty Społeczne.

Konkurs Raporty Społeczne to pierwszy taki konkurs w Polsce, który pozwala ocenić sposób ujawniania danych niefinansowych, obejmujących tak zwane czynniki ESG, czyli kwestie dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu organizacyjnego (E – environmental, S – social, G – governance). Zwycięskie raporty wyłaniane są w kategoriach: nagroda główna i najlepszy debiut, o której decyduje jury ekspertów; nagroda jury dziennikarskiego; nagroda internatów. Przyznawane są również wyróżnienia.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu od początku istnienia konkursu Raporty Społeczne współorganizuje inicjatywę i w ten sposób wspiera rozwój sprawozdawczości niefinansowej w Polsce. Jubileusz konkursu zbiega się w czasie z przygotowywaniem przez władze w Polsce wdrożenia przełomowej, unijnej dyrektywy dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy. Mamy nadzieję, że dzięki temu będzie wzrastało znaczenie transparentności i odpowiedzialności społecznej w biznesie, ale również w jego otoczeniu, że będziemy budować naszą przyszłość z myślą także o kolejnych pokoleniach – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu i przewodnicząca jury głównego konkursu Raporty Społeczne.

– Z roku na rok obserwujemy, że coraz więcej firm publikuje nie tylko obowiązkowy raport finansowy, ale także sprawozdanie niefinansowe. Powoli rośnie też liczba firm, które publikują dane finansowe i niefinansowe w jednym zintegrowanym raporcie. Takie podejście daje firmom możliwość holistycznego i strategicznego spojrzenia na swoje organizacje, oszacowania wpływu na otoczenie gospodarcze, społeczne i na środowisko naturalne oraz dostrzeżenia nowych szans biznesowych. Co więcej, transparentna prezentacja tych informacji uwiarygadnia firmy zarówno w oczach interesariuszy wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dlatego zachęcam wszystkie firmy, które raportują dane niefinansowe, do udziału w konkursie Raporty Społeczne – mówi Irena Pichola, Partner, Lider Sustainability Consulting Central Europe w Deloitte.

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest od 2007 roku. Jego celem jest szerzenie idei raportowania niefinansowego i pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Jury wyróżnia firmy, które podejmują dialog z interesariuszami i w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny prezentują swoje dokonania w publikowanych raportach. Strona internetowa konkursu: raportyzr.pl.

Organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte

Patroni: Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Patroni medialni: PAP Biznes, PRoto.pl, eGospodarka, kampaniespoleczne.pl