32 zgłoszenia do jubileuszowej edycji konkursu Raporty Społeczne

W niedzielę 7 sierpnia zamknięty został nabór zgłoszeń do tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu Raporty Społeczne. Do konkursu wpłynęły 32 raporty zgłoszone zarówno przez biznes, jak i organizacje społeczne oraz instytucje państwowe.

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest w Polsce już od 10 lat. Pierwszy etap konkursu umożliwiał zgłaszanie sporządzonych przez firmy i organizacje raportów CSR/zrównoważonego rozwoju.

Następnie w terminie od 16 sierpnia do 16 września odbędzie się głosowanie internatów.

Kolejny etap konkursu obejmie obrady jury głównego i dziennikarskiego, a ogłoszenie wyników nastąpi na początku października podczas konferencji podsumowującej 10 lat konkursu Raporty Społeczne.

Konkurs Raporty Społeczne to pierwszy taki konkurs w Polsce, który pozwala ocenić sposób ujawniania danych niefinansowych, obejmujących tak zwane czynniki ESG, czyli kwestie dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu organizacyjnego (E – environmental, S – social, G – governance). Zwycięskie raporty wyłaniane są w kategoriach: nagroda główna i najlepszy debiut, o której decyduje jury ekspertów; nagroda jury dziennikarskiego; nagroda internatów. Przyznawane są również wyróżnienia.

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest od 2007 roku. Jego celem jest szerzenie idei raportowania niefinansowego i pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Jury wyróżnia firmy, które podejmują dialog z interesariuszami i w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny prezentują swoje dokonania w publikowanych raportach.