Deloitte nowym organizatorem konkursu Raporty Społeczne

W 2015 r. nastąpiła zmiana wśród organizatorów konkursu – firma doradcza Deloitte zastąpiła firmę PwC. Tegoroczną, 9. edycję, „Raportów Społecznych” przeprowadzą wspólnie z nowym partnerem dotychczasowi organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firma SGS.

W imieniu Forum Odpowiedzialnego Biznesu chciałabym powitać w gronie organizatorów zespół Sustainability Consulting Central Europe kierowany przez Irenę Picholę, partnera Deloitte. Jednocześnie chciałabym bardzo serdecznie podziękować firmie PwC za ośmioletnią współpracę – mówi Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Tegoroczna edycja może przynieść kilka niespodzianek, gdyż wraz ze zbliżającym się terminem wprowadzenia w życie unijnego obowiązku ujawniania danych pozafinansowych – 2017 rokiem – rośnie świadomość firm o korzyściach wynikających z tego typu raportowania – dodaje Marzena Strzelczak.

Nowa dyrektywa UE obejmie m.in. spółki giełdowe, banki oraz fundusze inwestycyjne, które zatrudniają ponad 500 osób i mają sumę bilansową powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR.

Polskie firmy powinny wykorzystać dyrektywę UE jako szansę, a nie przymus. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na świecie nastąpiła zmiana w zakresie wyceny spółek. Obecnie szacuje się, że w zależności od rynku i branży aktywa niematerialne stanowią od 50 do 84 proc. wartości przedsiębiorstwa. To, czego potrzebuje polski rynek, to edukacja, wskazywanie dobrych praktyk oraz włączanie w rozwój raportowania pozafinansowego zarówno administracji publicznej, biznesu, jak i mediów. Taką funkcję pełni m.in. konkurs Raporty Społeczne – podkreśla Irena Pichola, Partner, lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe Deloitte.

W konkursie Raporty Społeczne przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2007 roku i została zainicjowana przez FOB, PwC oraz SGS.

Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki tej inicjatywie wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs przyczynia się do transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.