Dlaczego warto raportować dane pozafinansowe? Rozmowa z Marzeną Strzelczak

Jeszcze do 31 lipca organizacje mogą zgłaszać raporty niefinansowe do 11. edycji konkursu Raporty Społeczne. Zapytaliśmy Marzenę Strzelczak, Dyrektorkę i Członkinię Zarządu FOB dlaczego warto raportować i jakie korzyści może to przynieść nie tylko samym organizacjom, ale również ich interesariuszom.

Firmy muszą raportować dane finansowe – po co zajmować się dodatkowo kwestiami niefinansowymi?

M.S.: Dane finansowe to nie wszystko. Suche wskaźniki ekonomiczne nie wystarczą do oceny efektywności, a zwłaszcza potencjału, współczesnych organizacji. Konieczne jest uwzględnianie także danych środowiskowych i społecznych.

Na jakich danych warto się skupić w pierwszej kolejności?

M.S.: Dla rzetelnej oceny przedsiębiorstw, które mocno oddziałują na środowisko naturalne, istotne znaczenie będą miały rzecz jasna kwestie środowiskowe. Kwestie społeczne są natomiast ważne w każdej branży, a w niektórych sektorach np. wysokich technologii, mają znaczenie decydujące. To przede wszystkim cały obszar zagadnień dotyczący pracowników, warunków ich zatrudnienia, szkolenia, wsparcia i bezpieczeństwa, możliwości rozwoju.

Co konkretnie można raportować o działaniach wobec pracowników?

M.S.: Czy mają możliwości rozwoju? Jak firma z nimi rozmawia? Czy mają poczucie wpływu na swoją organizację? Czy firma zapewnia im bezpieczne warunki pracy? Jak ich wynagradza? Jakie umowy zawiera? Czy to stabilne miejsce pracy? Wreszcie – czy dba o zachowanie odpowiednich standardów u podwykonawców, w swoim łańcuchu dostaw? Wszystkie te kwestie nierozerwalnie łączą się z aspektami dotyczącymi corporate governance, zarządzaniem etyką w organizacji, wartościami, czy sposobem w jaki organizacja prowadzi dialog ze swoimi interesariuszami.

A co z tak popularnymi kampaniami społecznymi i filantropią?

M.S.: To kolejny aspekt – zaangażowanie społeczne organizacji. Warto zastanowić się czy jest adekwatne do skali działania firmy i profilu jej działalności? Czy ma rzeczywiste znacznie dla społeczeństwa czy może jest tylko listkiem figowym?

Dlaczego warto raportować co firma robi w zakresie promowania różnorodności?

M.S.:Jeśli dobre traktowanie pracowników to podstawa odbudowy zaufania do biznesu (na co wskazują wyniki ostatniego badania Edelman Trust Barometr), to promowanie różnorodności, wdrażanie polityk i procedur służących budowaniu włączających, przyjaznych, otwartych organizacji jest kluczowe. Dodatkowo, takie badania jakbadania np. Deloitte Human Capital potwierdzają, że zarządzanie różnorodnością jest ważnym trendem organizacji przyszłości. Zaczyna się od wartości, polityk i procedur kadrowych a w dojrzałych organizacjach prowadzi do innowacji produktowych i usługowych, wspiera zmiany.

Jak powinniśmy widzieć raportowanie pozafinansowe w kontekście globalnym?

M.S.: Współczesny świat z jego wyzwaniami społecznymi, demograficznymi, środowiskowymi, komunikacją on-line i oczekiwaniem przejrzystości potrzebuje strategicznego podejścia do kwestii społecznych. I biznes rozumie to coraz lepiej.

Przy olbrzymim spadku zaufania do systemu, mediów, NGO i instytucji publicznych, co pokazuje najnowsze badanie Edelman Trust barometr, biznes wciąż pozostaje tą siłą, która ma możliwości zmiany świata na lepsze. W takie udane połączenie efektywności finansowej z pozytywnym oddziaływaniem na otoczenie wierzy ¾ respondentów. Co warte podkreślenia, najważniejszym wśród czynników, które mają największy wpływ na odbudowę zaufania do biznesu jest sposób w jaki firmy traktują swoich pracowników – to 72% odpowiedzi.

Warto pamiętać o tych danych przygotowując się do raportowania.