Raporty Społeczne 2011

Nagroda główna 2011

ORLEN S.A.

Nagroda główna

"ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ" RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2010

Nagrody 2011

CEMEX Polska Sp. z o. o.

Nagroda Ministerstwa Gospodarki

RAPORT ZRÓWNOWAZONEGO ROZWOJU CEMEX POLSKA 2010

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA

Najlepszy debiut

RAPORT SPOŁECZNY GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS

Kompania Piwowarska S.A.

Nagroda internautów

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KOMPANII PIWOWARSKIEJ 2011

Wyróżnienia 2011

  • prof. Witold Orłowski – przewodniczący jury, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
  • Beata Adamczyk, Ministerstwo Gospodarki
  • Sławomir Brzózek, Fundacja Nasza Ziemia
  • Mirella Panek-Owsiańska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Paweł Prochenko, Fundacja Komunikacji Społecznej
  • dr Piotr Rogala, UNDP, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
  • dr Piotr Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa

Jury dziennikarskie zostało powołane po raz pierwszy w 2012 roku.

1 grudnia 2011 roku wręczono nagrody w 5. edycji konkursu „Raporty Społeczne”, w którym nagradzane są najlepsze raporty firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Zwycięzców konkursu ogłoszono podczas Gali Finałowej Konkursu „Raporty Społeczne 2011", która odbyła się w Centrum Zielna w Warszawie. Galę finałową Konkursu „Raporty Społeczne 2011" prowadził Paweł Oksanowicz, dziennikarz Radia PIN, który prowadzi pierwszy w Polsce program radiowy na temat CSR, program BIZON - Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny, emitowany w każdą niedzielę w samo południe.

W dyskusji na temat stanu raportowania społecznego na rynku polskim z perspektywy 5 lat istnienia Konkursu udział wzięły przedstawicielki organizatorów: Irena Pichola z PwC, Małgorzata Greszta, CSR Consulting i Mirella Panek-Owsiańska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W trakcie dyskusji mówiono o trendach raportowania społecznego w Polsce oraz podano szereg danych statystycznych dotyczących Konkursu: przez pięć lat oceniono 72 raporty, 1125 internautów oddało głos w głosowaniu online, 2 firmy zgłaszają raport do każdej edycji Konkursu.

Następnie Aleksandra Stanek-Kowalczyk z PwC poprowadziła mini sesję dialogową wokół standardu GRI, zadając pytania zebranym na Sali uczestnikom: jakie tematy podejmowane są przez piszących raporty, pomimo iż nie znajdują się one na liście wskaźników GRI i które z nich warto sformalizować. Odpowiedzi uczestników zostały zapisane, a następnie zostaną przesłane do Global Reporting Initiative w ramach procesu konsultacji społecznych nad nową edycją wytycznych GRI 4.

Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska FOB i członkini Jury Konkursu omówiła na czym polega sama inicjatywa konkursu oraz przedstawiła metodykę ocen zgłaszanych raportów:

  • kompletność stanowi 40% całkowitej oceny
  • zaufanie stanowi 40% całkowitej oceny
  • komunikacja stanowi 20% całkowitej oceny

Prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC i przewodniczący Jury, ogłosił wyniki tegorocznej edycji Konkursu.

Nagroda Główna: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., raport „Odpowiedzialny Rozwój"
Szczególną uwagę Jury konkursu zwróciło: wytrwałość i zachowanie ciągłości raportowania, utrzymanie wysokiego poziomu raportowania w oparciu o standard.

Nagroda Ministerstwa Gospodarki: Cemex Polska Sp. z o.o., „Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2010"
Szczególną uwagę Jury konkursu zwróciło: wyważenie, umiejętne przedstawienie systemów zarządzania, czytelne przedstawienie specyfiki sektora w odniesieniu do wyzwań CSR.

Najlepszy debiut: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., „Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals"
Szczególną uwagę Jury konkursu zwróciło: bardzo dobre przygotowanie pierwszego raportu w historii firmy, wyważenie i krytyczna analiza tematów, logika raportu oparta na oczekiwaniach interesariuszy, weryfikacja raportu.

Wyróżnienie specjalne: Telekomunikacja Polska S.A., „Raport społecznej odpowiedzialności Grupy TP"
Szczególną uwagę Jury konkursu zwróciło: uwzględnienie głosów wielu grup interesariuszy, całościowe przedstawienie procesu dialogu z interesariuszami opartego na standardzie AA1000, weryfikacja raportu.

Nagroda internautów: Kompania Piwowarska S.A., „Raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej". W głosowaniu wzięło udział 625 internautów.
Po ogłoszeniu wyników Konkursu, przedstawicielki firm zwycięskich tegorocznej edycji wzięły udział w dyskusji na temat znaczenia raportowania danych pozafinansowych. Dyskutowały: Barbara Tęcza, PKN ORLEN, Monika Kulik, Telekomunikacja Polska, Justyna Czarnoba, GsK i Anna Huskowska z Cemex Polska.

Konkurs objęty został patronatem Ministerstwa Gospodarki. Patronat medialny nad konkursem objęły portale kampaniespoleczne.pl i Proto.pl oraz BIZON - program Radia PIN.