Raporty Społeczne 2007

Nagroda główna 2007

Danone Sp. z.o.o.

Nagroda główna

DANONE PRZEGLĄD CSR

Nagrody 2007

Wyróżnienia 2007

Grupa Żywiec S.A.

RAPORT SPOŁECZNY GRUPY ŻYWIEC

Wyróżnienie

British American Tobacco Polska S.A

DIALOG SPOŁECZNY - RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2006

Wyróżnienie

  • Prof. Jerzy Hausner
  • Prof. Witold Orłowski
  • Prof. Wojciech Gasparski
  • Dr Piotr Rogala
  • Zbigniew Bąk
  • Jerzy Karwalis
  • Kuba Wygnański
  • Mierlla Panek-Owsiańska

Jury dziennikarskie zostało powołane po raz pierwszy w 2012 roku.

Pierwsza edycja  konkursu „Raporty Społeczne 2007”została zainaugurowana 19 września 2007 roku na seminarium, na którym przedstawiono ideę i główne założenia projektu.  Organizatorzy inicjatywy - PricewaterhouseCoopers, ACCA Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i CSR Consulting  -zaadresowali ją do wszystkich przedsiębiorstw i organizacji, którym bliski jest interes społeczeństwa, odpowiedzialności za środowisko i które pragną raportować swoje działania w obszarze CSR w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny oraz zgodny ze światowymi standardami. Zaproszono do udziału w konkursie wszystkich przedstawicieli przedsiębiorstw działających na polskim rynku i prowadzących działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zebrane w konkursie raporty zostały  poddane analizie i ocenie przeprowadzonej przez panel jurorów według metodologii ocen wzorowanej na podobnych inicjatywach w Europie. Kryteria oceny raportów społecznych rozpatrywane były w trzech obszarach: kompletność, wiarygodność i komunikacja.
Zakończenie edycji projektu „Raporty społeczne 2007” i wręczenie nagród zwycięzcom miało miejsce podczas uroczystej gali w dniu 19 listopada br. w ramach dorocznej konferencji Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny Biznes 2007”.
Pierwsze miejsce w konkursie „Raporty Społeczne 2007 – Nagrody za najlepsze raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego” zajęła firma Danone Sp. z.o.o.. Wyróżnienia otrzymały BAT Polska S.A., Grupa Żywiec S.A., Telekomunikacja Polska S.A. 

Prof. Witold Orłowski, przewodniczący jury konkursu "Raporty Społeczne 2007", zarazem główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska, skomentował:
„Odczuwam satysfakcję mogąc przyznać na polskim rynku nagrody za najlepsze raporty społeczne. W zwycięskim raporcie firmy Danone jury doceniło przede wszystkim kompletność opisu strategii CSR, przejrzystość oraz szeroki zakres przedstawionych danych, staranny sposób komunikacji z czytelnikiem, a także innowacyjność sposobu prezentacji. Raport ten w pełni umożliwia czytelnikowi uzyskanie kompleksowego obrazu działalności firmy Danone w zakresie CSR. Na szczególne docenienie zasłużyły trzy inne raporty, które zyskały specjalne wyróżnienia. Raport Telekomunikacji Polskiej zwrócił naszą uwagę poprzez kompletność stosowania światowych wytycznych raportowania (GRI). Starannie przeprowadzona analiza czynników ryzyka i weryfikacja zewnętrzna zyskała nasze uznanie w raporcie Grupy Żywiec. W szczególny sposób doceniliśmy również raport British American Tobacco Polska, w którym przedstawiono modelowy sposób przeprowadzenia procesu dialogu z interesariuszami, zastosowano normę AA 1000AS oraz dokonano zewnętrznej weryfikacji.
Cieszy mnie niezwykle, że w ostatnim okresie obserwujemy coraz większe zainteresowanie firm tematem społecznej odpowiedzialności biznesu i że coraz więcej organizacji nie tylko realizuje własne strategie CSR, ale także pragnie raportować swą aktywność w tym obszarze zgodnie ze światowymi standardami”.
W konkursie „Raporty Społeczne 2007” udział wzięło 17 przedsiębiorstw działających na rynku polskim: Bank BPH S.A., Bank Millenium S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BRE Bank S.A., British American Tobacco Polska S.A., Danone Sp. z.o.o., DHL Express (Poland) Sp. z.o.o., Fortis Bank Polska S.A., Grupa Żywiec S.A., PKN Orlen S.A., PKO BP S.A., Polpharma S.A., Provident Polska S.A., RWE Stoen S.A., Schenker Sp. z.o.o., Telekomunikacja Polska S.A., Tesco (Polska) Sp. z.o.o.