Raporty Społeczne 2009

Nagroda główna 2009

BRE Bank S.A.

Nagroda główna

EGZAMIN Z KRYZYSU. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W TRUDNYCH CZASACH. RAPORT O ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU BRE BANKU 2008

Nagrody 2009

ORLEN S.A.

Nagroda internautów

Wyróżnienie

RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2008

Wyróżnienia 2009

GK Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

ODPOWIEDZIALNA ENERGIA. RAPORT SPOŁECZNY 2008

Wyróżnienie

ORLEN S.A.

RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2008

Nagroda internautów

Wyróżnienie

Jury Konkursu edycji 2009
Do udziału w jury zaprosiliśmy ekspertów zarówno z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych, jak i społecznej odpowiedzialności biznesu.

prof. Wojciech W. Gasparski

(Centrum Etyki Biznesu)

prof. Jerzy Hausner

(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Piotr Rogala

(UNDP, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)

prof. Witold Orłowski

(Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej)

dr Piotr Wachowiak

(Szkoła Główna Handlowa)

Mirella Panek-Owsiańska

(Forum Odpowiedzialnego Biznesu)

Jan Jakub Wygnański

(Stowarzyszenie Klon/Jawor)

Jury dziennikarskie zostało powołane po raz pierwszy w 2012 roku.

W  trzeciej  edycji konkursu „Raporty Społeczne 2009 – Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu” zwyciężył BRE Bank S.A. „Egzamin z kryzysu. Zrównoważony rozwój w trudnych czasach”.  Wyróżnienia otrzymały raporty GK PGNiG, Grupa LOTOS S.A.  i PKN Orlen S.A. W głosowaniu internetowym w opinii interesariuszy najlepiej sporządzony raport przedstawiła firma: PKN Orlen S.A.

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 24 listopada  br. podczas konferencji Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2009.

Wynik trzeciej edycji konkursu skomentował w imieniu Jury „Raporty Społeczne 2009” prof. Wojciech Gasparski:

„Odczuwamy satysfakcję widząc profesjonalizm i z każdym rokiem podnoszącą się jakość raportów społecznych w polskim biznesie. W ostatnim okresie obserwujemy coraz większe zainteresowanie firm tematem społecznej odpowiedzialności biznesu. Coraz więcej organizacji nie tylko realizuje własne strategie CSR, ale także pragnie raportować swą aktywność w tym zakresie zgodnie ze światowymi standardami GRI.  W zwycięskim raporcie firmy BRE Bank S.A:. "Egzamin z kryzysu. Zrównoważony rozwój w trudnych czasach. Raport o odpowiedzialności biznesu BRE Banku 2008"  jury doceniło przede wszystkim wyważenie raportowania w trudnych czasach dla sektora finansowego, w tym otwartość komunikacji i zastosowaną weryfikację.
Na szczególne docenienie zasłużyły trzy inne raporty, które zyskały specjalne wyróżnienia. Raport Grupy LOTOS S.A. "Raport społecznej odpowiedzialności 2008" zwrócił naszą uwagę poprzez utrzymanie wysokiego poziomu raportowania i innowacyjną formę prezentacji. Stworzenie całościowego raportu obejmującego skomplikowaną strukturę i kompleksowość Grupy Kapitałowej oraz prezentację planów strategicznych z zakresu CSR zyskał raporT Grupy PGNiG "Odpowiedzialna energia". Doceniliśmy również raport PKN Orlen S.A. "Raport odpowiedzialnego biznesu 2008" za kontynuację raportowania oraz zaangażowanie interesariuszy w proces tworzenia raportu.”

W konkursie  „Raporty Społeczne 2009” zgłoszonych zostało 12 raportów, a udział wzięło w nim 11 organizacji działających na rynku polskim: Autostrada Eksploatacja S.A., Bank BPH S.A., BRE Bank S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,  Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, Bank Millennium S.A., Axel Springer Polska Sp. z o.o., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Coca-Cola HBC Polska, Grupa LOTOS S.A., ZF Polpharma S.A.