Raporty Społeczne 2014

Nagroda główna 2014

Orange Polska

Nagroda główna

Raport społecznej odpowiedzialności Orange Polska 2013

Nagrody 2014

Tauron Polska Energia S.A.

Nagroda internautów

Wyróżnienie

Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za rok 2013

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

Nagroda Ministerstwa Gospodarki

Najlepszy debiut

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2012-2013

Grupa Energa

Nagroda dziennikarzy

Nasza Odpowiedzialność 2013

Wyróżnienia 2014

Santander Bank Polska S.A.

Raport CSR 2013

Wyróżnienie

Tauron Polska Energia S.A.

Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za rok 2013

Nagroda internautów

Wyróżnienie

Kompania Piwowarska S.A.

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KOMPANII PIWOWARSKIEJ 2014

Wyróżnienie

Grupa Żywiec S.A.

WARZYMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Wyróżnienie

 

E71B6454_AMIRELLA PANEK-OWSIAŃSKA - przewodnicząca Jury
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Prezeska Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracuje z CSR Europe i WBCSD. Autorka artykułów i komentarzy prasowych, członkini jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR. Jest członkinią Grupy Roboczej ds. promocji odpowiedzialnego biznesu przy Ministerstwie Gospodarki. Absolwentka nauk politycznych o specjalności marketing polityczny, a także Szkoły Liderów oraz programów International Visitors Departamentu Stanu USA poświęconych demokracji, prawom człowieka i CSR. Stypendystka Lecha Wałęsy i Rady Europy. Trenerka – przeszkoliła ponad 500 działaczy i działaczek społecznych
i politycznych, m.in. z Białorusi, Kuby, Serbii i Kirgistanu. Przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej polskiej sekcji Amnesty International.

photo_20120821095528_559SŁAWOMIR BRZÓZEK
Fundacja Nasza Ziemia

Wiceprezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia (www.naszaziemia.pl), w ruchu pozarządowym od 1988 roku. Specjalista w zakresie PR i CSR, odpowiedzialny za rozwijanie relacji z biznesowymi partnerami Fundacji Nasza Ziemia oraz za tworzenie i realizację koncepcji oraz programów odpowiedzialności społecznej, autor artykułów
i opracowań w tym zakresie. Zajmuje się także marketingiem zaangażowanym społecznie, praktycznie realizowanym w ramach programów Fundacji. Promuje i wspiera współpracę biznesu z organizacjami pozarządowymi.

filekPROF. UEK, DR HAB. JANINA FILEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Organizacja
i Zarządzanie oraz UJ, kierunku Filozofia. Aktualnie Kierownik Zakładu Etyki i Filozofii Społecznej oraz Katedry Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od  lat zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu zarówno w aspekcie naukowym (autorka wielu prac teoretycznych dotyczących CSR – w 2013 opublikowała rozprawę pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej” oraz inicjatorka seminarium badawczego na temat CSR, które odbywa się od 2009 roku na UEK), jak i dydaktycznym (autorka podręcznika oraz studiów przypadków z zakresu etyki biznesu oraz CSR). Od 2002 roku pełni funkcję Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zbigniew GajewskiZBIGNIEW GAJEWSKI
Konfederacja Lewiatan

Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan, Dyrektor Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Z wykształcenia politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej pracownik naukowy UW, dziennikarz, redaktor i wydawca, wykładowca komunikacji społecznej. Z Konfederacją Lewiatan jest związany od początku 2006. Organizator kampanii społecznych i promotor CSR
oraz przedsiębiorczości. W Lewiatanie zajmuje się także wizerunkiem polskich przedsiębiorców, przedsiębiorczością młodych, cywilizacyjnymi i politycznymi uwarunkowaniami rozwoju gospodarki europejskiej, przyszłością integracji europejskiej. Jest członkiem Rady Dyrektorów Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Laureat nagród branżowych (z zespołem): Złoty Spinacz, Złota EFFIE, Proton. Członek jury w tych i kilku innych konkursach.

J_Kcaprzak_sierpien_2014Jacqueline Kacprzak
Ministerstwo Gospodarki

Radca Ministra w Departamencie Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki, gdzie zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju. Pełni funkcję Sekretarza Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Gospodarki. Reprezentuje Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla ds. CSR przy Komisji Europejskiej oraz Grupie ds. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu funkcjonującej w ramach Komitetu Inwestycyjnego OECD. Ekspertka
w dziedzinie praw człowieka, równości szans kobiet i mężczyzn oraz różnorodności. Pracowała wcześniej m.in. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Microfinance Center i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Posiada także wieloletnie doświadczenie dziennikarskie (radio i TV) oraz doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Piotr Onikki-GorskiPIOTR ONIKKI-GÓRKI
Business Centre Club

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i MBA Executive, GFKM/ RSM Erasmus University Rotterdam. Dziennikarz Radia Solidarność i Polskiego Radia, od 1997 roku związany z BCC. Nadzoruje działania marketingowe
i wizerunkowe Business Centre Club, ekspert z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu, od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jest pomysłodawcą
i realizuje akcje społeczne klubu. Pełni funkcję dyrektora Biura Kontaktów Społecznych BCC.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPROF. WITOLD ORŁOWSKI
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Makroekonomista. Specjalizuje się w problematyce transformacji gospodarczej
i integracji europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers w Polsce. W latach 2001-2005 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP. Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i współzałożyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE. W latach 1993-97 pracował w Banku Światowym. Były doradca Głównego Negocjatora członkowstwa Polski w UE, doradca wielu organizacji krajowych i międzynarodowych.

Zofia Pawłowska
Centralny Instytut Ochrony Pracy

Kamil_Pluskwa-DabrowskiKAMIL PLUSKWA-DĄBROWSKI
Federacja Konsumentów

Prezes Federacji Konsumentów, związany z tą organizacją od 12 lat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert
w dziedzinie prawa konsumenckiego. Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną i reprezentowanie interesu społecznego w kraju i na forum Unii Europejskiej. W latach 2004-2006 Członek Alternatywny Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego. Członek grup roboczych w ramach BEUC i ANEC. Od 2011 roku członek Komisji Trójstronnej z ramienia Trzeciego Sektora. Autor publikacji na temat ochrony praw konsumentów.

Pawel_ProchenkoPAWEŁ PROCHENKO
Fundacja Komunikacji Społecznej

Specjalista ds. komunikacji oraz realizacji kampanii społecznych. Pomysłodawca i prezes Fundacji Komunikacji Społecznej (www.fks.org.pl). Obecnie współprowadzi Fabrykę Komunikacji Społecznej (www.fks.com.pl). Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Etnologii i Antropologii Kulturowej na UW oraz  Szkoły Wyższej Zarządzania - Thames Valley University. Wydawca portalu kampaniespoleczne.pl. Jest autorem wielu strategii komunikacji oraz reklam i medialnych kampanii społecznych. Stypendysta programu szkoleniowego na temat komunikacji społecznej i mediów Departamentu Stanu USA. Odznaczony Brązowym Medalem Obronności Kraju za zasługi w promocji Wojska Polskiego.

Piotr_RogalaDR PIOTR ROGALA
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik jeleniogórskiego wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalista w zakresie zarządzania jakością
i środowiskiem oraz etyki biznesu. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z tematyką dialogu społecznego
i współpracy międzysektorowej. Zaangażowany w popularyzację koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz idei CSR. Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu zarządzania jakością, zrównoważonego rozwoju, jakości życia, a także społecznej odpowiedzialności, w tym  takich monografii jak „Systemy zarządzania jakością i środowiskiem”, „Jak opracować raport środowiskowy”, „Wskaźniki zrównoważonego rozwoju” oraz „Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe”.

Katarzyna RozickaKATARZYNA RÓZICKA
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Dyrektor Departamentu Dialogu Pracodawców RP, gdzie zajmuje się realizacją projektów z zakresu odpowiedzialnego biznesu i wsparciem firm
w tym zakresie. Absolwentka studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu zarządzania.  Przewodnicząca „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Także z ramienia Pracodawców RP członkini Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji i Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Radzie Ministrów. Przewodnicząca Zespołu Roboczego ds. Zrównoważonego Biznesu w ramach Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Członkini Komitetu Sterującego dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” przy PARP.

Piotr WachowiakDR HAB. PIOTR WACHOWIAK
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce zarządzania w szczególności zarządzania ludźmi w organizacji. Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, zarządzania ludźmi, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą
w przedsiębiorstwie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Najważniejsze z nich to: "Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych" (2002), "Kierowanie zespołem projektowym" (2004), "Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa" (2005), "Profesjonalna prezentacja. Teoria i praktyka" (2008), "Wrażliwość społeczna przedsiębiorstw. Analiza i pomiar" (2013). Jest kierownikiem Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich, sekretarzem redakcji Kwartalnika Organizacja i Kierowanie, sekretarzem Podkomitetu Naukowego Olimpiady Przedsiębiorczości oraz zasiada w Radzie Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi.

Krzysztof WieckiewiczKRZYSZTOF WIĘCKIEWICZ
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, jednostki odpowiedzialnej za problematykę działalności pożytku publicznego, wolontariatu i ekonomii społecznej - będącej beneficjentem systemowym oraz strukturą inicjującą w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, a także instytucją zarządzającą Programem Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Sekretarz Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, sekretarz Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ekspert Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Politolog, specjalność – polityka społeczna. Wykładowca w Instytucie Polityki Społecznej. Uczestnik wielu badań nad społecznymi problemami młodzieży, uwarunkowaniami bezrobocia w środowisku lokalnym, kwestiami społecznymi, w tym ubóstwa, badań nad miejscem
i rolą trzeciego sektora i ekonomii społecznej w systemie usług społecznych. Organizator
i uczestnik badań nad trzecim sektorem. Autor i współautor raportów,  artykułów i dokumentów dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Tomasz WiśniewskiTomasz Wiśniewski
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Ekonomista, absolwent International Institute for Securites Market Development w Waszyngtonie od 1997 związany z Giełdą Papierów Wartościowych
w Warszawie.  W swoich działaniach skupia się na systematycznym rozwoju metodyki indeksów giełdowych oraz wprowadzaniu nowych indeksów giełdowych zgodnie z uznanymi na świecie standardami. Z jego inicjatywy powstały takie indeksy jak: RESPECTIndex (pierwszy indeks spółek odpowiedzialnych społecznie), TBSPIndex (pierwszy oficjalny indeks polskich obligacji skarbowych), WIGdiv (pierwszy indeks spółek dywidendowych)
oraz indeksy strategii WIG20short i WIG20lev. W latach 1999-2005 członek komitetu pierwszego indeksu giełd Europy Centralnej – CESI, od 2003 roku członek komitetu benchmarku DWS MS (obecnie INVESTORS MS). W latach 2008-2009 roku pełnił funkcje doradcy dla giełdy w Baku w procesie tworzenia koncepcji pierwszych indeksów dla spółek i obligacji z Azerbejdżanu. Ponadto prezes Stowarzyszenia SBR Polska oraz członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

Dominika Bulska fotoDominika Bulska
Brief

Dziennikarka magazynu branżowego "Brief". Pisze na temat psychologii
w biznesie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. W swoich tekstach przygląda się również małym, innowacyjnym przedsiębiorstwom.

 

WARSZAWA PAP MACIEJ DANIELEWICZMaciej Danielewicz
Polska Agencja Prasowa

Redaktor naczelny Redakcji Ekonomicznej PAP, redakcją kieruje od 10 lat, w PAP od 18 lat.

 

 

SONY DSCZbigniew Grzegorzewski
Grupa Onet.pl

Redaktor naczelny Biznes.pl, wcześniej kierował redakcjami: "Życie Gospodarcze”, „Businessweek" (polska edycja), „CEO”.

 

 

Jakub KapiszewskiJakub Kapiszewski
Dziennik Gazeta Prawna

W Dzienniku Gazecie Prawnej zajmuje się przede wszystkim problematyką zagraniczną, chociaż nie stroni również od tematów społecznych. Karierę dziennikarską zaczynał w „Przeglądzie”. Doktorant w Instytucie Filozofii UW. Miłośnik kotów.

Magda Krukowska 1 T.Ozdoba

dr Magdalena Krukowska
Forbes

Dziennikarka, etyk biznesu. Redaktor prowadząca serwisu CSR.forbes.pl. Pomysłodawczyni i członek kapituły konkursu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Brała udział w tworzeniu pierwszej edycji indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Autorka
i współautorka książek: Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu, Responsible Management Education, Biznes-Prawo-Etyka.

 

Legowicz_WiktorWiktor Legowicz
Program III Polskiego Radia

Od 1971 dziennikarz Programu III Polskiego Radia, gdzie w latach 1983-1991 pełnił funkcję dyrektora.  Od lipca 2000 do grudnia 2004 zastępca dyrektora Radia BIS. Od stycznia 2005 redaktor naczelny Redakcji Gospodarczo-Społecznej PR S.A. W latach 1983-2005 wykładał w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1988 nagrodzony za twórczość radiową przez Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji. W 1996 roku otrzymał
I nagrodę PRYZMAT Fundacji Edukacji Ekonomicznej. W 1998 roku laureat nagrody
im. E. Kwiatkowskiego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1971 autor ok. 4000 audycji radiowych o tematyce kulturalnej, filozoficznej i społecznej. Od września 1998 do września 2001 współautor i prowadzący cotygodniowy magazyn ekonomiczny RYNEK w Programie I Telewizji Polskiej. W latach 2004-2007 współprowadzący rozmowy Dwóch na Jednego w TV Biznes.

PIOTR MAZURKIEWICZPiotr Mazurkiewicz
Rzeczpospolita

Dziennikarz działu ekonomicznego "Rzeczpospolitej" od 2006 roku, wcześniej także w "Dzienniku Polska, Europa,  Świat"
oraz w "Gazecie Wyborczej". Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Oksanowicz PawełPaweł Oksanowicz
Radio PIN

Dziennikarz i prezenter radiowy. Absolwent kulturoznawstwa UŁ, podyplomowych studiów
ze scenariopisartwa (Krakowska Szkoła Scenariuszowa) i pedagogiki (UW). Prowadzi program BIZON Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny
o zrównoważonym rozwoju i CSR w Radiu PIN. Wchodzi w skład Grupy ds. Promocji CSR przy Zespole ds. Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki. Jest autorem trzech powieści: „Ostatnia prawdziwa historia miłosna”, „Zlew”, „Kra Kra krakowskiego kryminału”
oraz współautorem książki biograficznej „Stanisław Mikulski. Niechętnie o sobie”. Prowadzi warsztaty w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
i Wyższej Szkole Promocji w Warszawie.

Polak KrzysztofKrzysztof Polak
Ekologia i Rynek

Dziennikarz w miesięczniku "Ekologia i rynek", autor publikacji poświęconych m.in. nowoczesnym technologiom, energetyce, ochronie środowiska i odpowiedzialności społecznej biznesu. Jeden z inicjatorów akcji społecznej „Projekt 21. Twoja przyszłość” mającej na celu zachęcanie maturzystów i studentów do przedsiębiorczości.

Zdjęcie przedstawia Aleksandrę Sobczak, dziennikarkę Gazety WyborczejAleksandra Sobczak
Gazeta Wyborcza

Szefowa działu gospodarczego w Gazecie Wyborczej.

 

 

 

W 8. edycji konkursu „Raporty Społeczne – nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu” zwyciężyły firmy: Orange Polska S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Energa SA oraz Tauron Polska Energia SA. Wyniki zostały ogłoszone 9 grudnia podczas konferencji Raporty Społeczne 2014.

W Polsce od 2017 roku będzie obowiązywać nowa Dyrektywa UE o raportowaniu danych pozafinansowych oraz informacji nt. różnorodności (czytaj więcej). Już dziś nowe regulacje są wyprzedzane przez praktyki wielu firm, które prezentują dane dotyczące wpływu na środowisko i społeczeństwo w postaci tzw. raportów społecznych. Publikacje te obejmują znacznie szerszy zakres informacji pozafinansowych niż te, które są wymienione w dyrektywie. Od ośmiu lat najlepsze z nich zostają wyłonione w konkursie Raporty Społeczne, organizowanym wspólnie przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firmy PwC i SGS. W tegorocznej edycji w poszczególnych kategoriach zwyciężyły firmy: Orange Polska S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Energa SA oraz Tauron Polska Energia SA.

Jury główne, jury dziennikarskie, internauci oraz Ministerstwo Gospodarki w tym roku wybierali najlepsze raporty spośród 31 publikacji. W roku ubiegłym było ich 32, co związane jest przede wszystkim z różnymi cyklami raportowania firm. Czasem są to okresy dwu- a nawet trzyletnie, znaczenie ma też termin zgłoszeń, który przypada na wrzesień-październik, a wówczas niektóre firmy jeszcze przygotowują sprawozdania. W porównaniu z latami ubiegłymi (INFOGRAFIKA) wciąż najwięcej raportów społecznych zgłaszają branże: energetyczna, spożywcza i finansowa, w tym roku odpowiednio 6, 5, 5 raportów. Wśród firm z konkursu według liczby zatrudnionych dominują przesiębiorstwa duże (28 raportów), kolejno średnie (2) i małe (1). Najpopularniejszym standardem raportowania są międzynarodowe wytyczne Global Reporting Initiative. 28 spośród 31 zgłoszonych publikacji zostało opracowanych na ich podstawie.

Wyniki
Głównymi kryteriami oceny i wyboru raportów są kompletność, wiarygodność i komunikacja. W tegorocznej edycji konkursu Raporty Społeczne kryteria te najlepiej spełniły następujące raporty CSR firm:

NAGRODA GŁÓWNA
Orange Polska S.A., „Raport społecznej odpowiedzialności Orange Polska 2013”
Jury nagrodziło raport za:

  • wyjątkową klarowność prezentacji ważnej misji społecznej firmy będącej jednocześnie jej misją biznesową,
  • wzorcową formę przedstawienia działalności firmy w obszarze CSR, w tym w szczególności za bogatą prezentację mierzalnych i niemierzalnych efektów działań, ciekawą formę graficzną, przejrzysty układ, kompletną informację
  • skuteczne zaangażowanie interesariuszy w proces przygotowania raportu.

NAJLEPSZY DEBIUT
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., „Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2012-2013”
Jury nagrodziło raport za zwięzłe, kompleksowe i wzorotwórcze dla branży przedstawienie obszarów odpowiedzialności firmy oraz podjętych działań.

NAGRODA MINISTERSTWA GOSPODARKI
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., „Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2012-2013”
Ministerstwo Gospodarki nagrodziło raport za prezentację sposobu rozumienia idei CSR w poszczególnych działaniach w sektorze górniczym, klarowne przedstawienie swojej roli w łańcuchu dostaw oraz wartościowe opisy zarządzania innowacyjnością i aspektami środowiskowymi.

NAGRODA DZIENNIKARZY
Energa SA, Raport „Nasza Odpowiedzialność 2013”
Jury dziennikarskie nagrodziło raport za przemyślaną i czytelną strukturę raportu oraz umiejętne pokazanie działalności biznesowej spółki w raporcie CSR.

 NAGRODA INTERNAUTÓW
Tauron Polska Energia SA, „Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za rok 2013”

WYRÓŻNIENIA
Bank Zachodni WBK S.A., „Raport CSR 2013”
Jury wyróżniło raport za umiejętne oparcie struktury raportu na oczekiwaniach interesariuszy.

 Grupa Żywiec S.A., Raport „WARZYMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
Jury wyróżniło raport za ponowne włączenie do raportu analizy wpływu ekonomicznegoi podatkowego na gospodarkę oraz społeczeństwo.

Kompania Piwowarska S.A., „Raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej 2014”
Jury wyróżniło raport za poszerzone ujęcie kwestii różnorodności i łańcucha dostaw oraz włączenie do raportu analizy SROI.

Tauron Polska Energia S.A., „Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za rok 2013”
Jury wyróżniło raport za odważne wykorzystanie internetu.

Publikowanie danych dotyczących społecznego i środowiskowego zaangażowania firmy to informacje, które pozwalają lepiej ocenić na ile poważnie firma traktuje swoją odpowiedzialność wobec otoczenia. Raporty społeczne, które ocenialiśmy w tym roku w konkursie są coraz bardziej kompletnym i wiarygodnym źródłem informacji o strategiach i działaniach CSR firm. Mam nadzieję, że staną się także coraz częściej popularną lekturą nie tylko dla inwestorów, ale także dla klientów i konsumentów – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury.

Konkurs

W konkursie Raporty Społeczne przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2007 roku. Organizatorami projektu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC oraz SGS (dawniej CSR Consulting).

Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki tej inicjatywie wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs przyczynia się do transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.

Prezentacje do pobrania:
Raportowanie informacji niefinansowych
Ogłoszenie wyników Raporty Społeczne 2014

[caption id="attachment_9137" align="aligncenter" width="300"] Nagroda Główna dla raportu firmy Orange Polska[/caption]

Zwycięzcy 8. edycji konkursu Raporty Społeczne

[caption id="attachment_9122" align="alignnone" width="300"]Fot. Ministerstwa Gospodarki Fot. Ministerstwa Gospodarki[/caption]

[caption id="attachment_9131" align="alignnone" width="300"]Fot. Ministerstwa Gospodarki Fot. Ministerstwa Gospodarki[/caption]