Raporty Społeczne 2020

Nagroda główna 2020

LPP

Nagroda główna w kategorii Raport zintegrowany

W kierunku zrównoważonej mody

Santander Bank Polska S.A.

Nagroda główna w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019

Nagrody 2020

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych

Najlepszy debiut w kategorii raporty zintegrowane

"Bank Zielonych Zmian" - Zintegrowany Raport Roczny Grupy BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok 2019

Grupa Regionalna GOPR Grupa Jurajska

Nagroda w kategorii najlepszy raport organizacji pozabiznesowej

Raport wpływu na społeczeństwo 2019

Jeronimo Martins Polska S.A.

Najlepszy debiut

Raport zrównoważonego rozwoju za lata 2018-2019 - codziennie odpowiedzialni

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

Nagroda internautów

Stowarzyszenie Otwarte Klatki - raport wpływu społecznego 2019

Wyróżnienia 2020

Grupa VELUX i spółki siostrzane

Tworzymy wspólną wartość - raport społecznej odpowiedzialności Grupy VELUX w Polsce

Wyróżnienie w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju

Tauron Polska Energia S.A.

Raport Zintegrowany Grupy TAURON za 2019 rok

Wyróżnienie za raport zintegrowany

Orange Polska

Raport Zintegrowany Orange Polska 2019

Wyróżnienie za raport zintegrowany

Ogłoszono najlepsze raporty obejmujące dane niefinansowe za rok 2019. Laureatami nagród głównych, podobnie jak w poprzedniej edycji, zostały firmy: LPP - nagroda główna za raport zintegrowany, Santander Bank Polska - najlepszy raport społeczny.

W 14. edycji nagrodzono również następujące firmy i organizacje: BNP Paribas Bank Polska, Jeronimo Martins Polska, Grupa Jurajska GOPR, Grupa TAURON, Grupa VELUX, Orange Polska i Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firma Deloitte.

W tegorocznej edycji Konkursu Raporty Społeczne wzięła udział rekordowa liczba 56 publikacji. Składa się na nią między innymi: 12 debiutów, 15 raportów zintegrowanych oraz 3 raporty organizacji pozarządowych. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 15 października w formie online. Relacja wideo z wydarzenia dostępna jest na stronie: https://www.facebook.com/Raportyspoleczne.

- W minionym roku obserwowaliśmy wzmocnienie wartości czynników ESG. Powstają kolejne inicjatywy ukazujące znaczenie kwestii środowiskowych, społecznych oraz ładu organizacyjnego. Konkurs Raporty Społeczne stanowi przegląd podejścia do danych niefinansowych, to w jaki sposób firmy zarządzają swoim wpływem oraz jak ten wpływ raportują. To także kolejny rok obowiązywania dyrektywy o ujawnianiu danych niefinansowych w Polsce. Tym bardziej cieszy fakt wzrostu liczby zgłoszonych do konkursu publikacji. Jako przewodnicząca jury serdecznie gratuluję nagrodzonym, ale również wszystkim firmom, organizacjom, instytucjom, które raporty przygotowują. Mamy świadomość tego, z jak wielkim nakładem pracy wiąże się wydanie raportu społecznego czy zintegrowanego. Tym bardziej należy docenić obecność w konkursie wszystkich, którzy raporty do oceny przekazali. Serdecznie dziękujemy też wszystkim naszym jurorkom i jurorom, dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu możliwa jest realizacja konkursu, w którym nagrodzone organizacje mają poczucie że jest to nagroda przyznawana w imieniu szerokiego gremium eksperckiego  - mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wyniki Konkurs Raporty Społeczne 2020

Nagrodę główną w kategorii Raporty zintegrowane - za znakomicie przygotowany raport, odpowiadający na wszystkie kluczowe tematy; za jasny i precyzyjny przekaz społeczny pokazujący wartości istotne dla firmy, ważne zobowiązania na przyszłość oraz przede wszystkim za utrzymanie bardzo wysokiego standardu raportowania - otrzymało LPP (czytaj raport https://bit.ly/2SVAQ7z).

Nagrodę główną w kategorii Raporty społeczne - za bardzo dobry raport, wyróżniający się pozytywnie na tle innych; za utrzymanie wysokiego poziomu raportowania i wyznaczanie standardów w zakresie raportowania w Polsce; za pokazywanie więcej niż jest to wymagane, w szczególności w obszarze klimatu i środowiska naturalnego - otrzymał Santander Bank Polska (czytaj raport https://raport.santander.pl/).

Nagrodę za najlepszy debiut wśród raportów zintegrowanych - za raport dobrze przygotowany i przemyślany oraz za czytelne i spójne przedstawienie informacji wraz z intuicyjnym przechodzeniem pomiędzy tematami, a także za wyczerpującą treść, logiczne i spójne przedstawienie całości materiału - otrzymał BNP Paribas Bank Polska (czytaj raport https://raportroczny.bnpparibas.pl/).

Wyróżnienie w kategorii Raporty zintegrowane - za konsekwentne utrzymywanie najwyższej jakości w raportowaniu niefinansowym, czytelne przedstawianie danych i przygotowanie raportu mogącego być inspiracją dla innych organizacji - otrzymało Orange Polska (czytaj raport https://raportzintegrowany.orange.pl/raport2019/pl).

Wyróżnienie w kategorii Raporty zintegrowane - za raport przedstawiający analizy scenariuszowe a w szczególności za uwzględnienie tematów klimatycznych, w tym wytycznych TCFD - otrzymała Grupa TAURON (czytaj raport https://raport.tauron.pl/).

Nagrodę za najlepszy debiut w kategorii Raporty społeczne - za niezwykle ciekawy, świetnie napisany i prawie wyczerpująco opisujący wszystkie zagadnienia raport, poruszający wszystkie kluczowe obszary działalności; za szczególne uwzględnienie edukacji odbiorcy i oddziaływania na klimat - otrzymało Jeronimo Martins Polska (czytaj raport https://bit.ly/33X4jo4).

Wyróżnienie w kategorii Raporty społeczne - za działanie ponad standard, za modelowe przedstawienie w raporcie ambitnych, konkretnych działań zaplanowanych do 2030, a w szczególności zobowiązania do osiągnięcia neutralności klimatycznej - otrzymała Grupa VELUX (czytaj raport https://bit.ly/2H0SJ2n).

Nagrodę za najlepszy raport organizacji niebiznesowej - za ciekawe przedstawienie działania organizacji pozarządowej; za interesujące przedstawienie i dotarcie do kluczowych interesariuszy; zwracanie uwagi na rolę szkoleń i rozwoju w organizacji  - otrzymała Grupa Jurajska GOPR (czytaj raport https://bit.ly/319xK4r).

Ponadto podczas Konkursu przyznawana jest nagroda specjalna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym roku otrzymał ją  BNP Paribas Bank Polska (czytaj raport https://raportroczny.bnpparibas.pl/).

Swoją nagrodę wybierali także internauci - ich głosami wybrany został raport Stowarzyszenia Otwarte Klatki (czytaj raport https://bit.ly/3lOZkvO).

Z raportami zgłoszonymi do konkursu w 2020 roku można zapoznać się poprzez Bibliotekę Raportów, dostępną na stronie konkursu https://raportyzr.pl/biblioteka-raportow/.

Konkurs Raporty Społeczne odbywa się od 2007 roku. Jego organizatorami są Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte.  Strona internetowa konkursu: raportyzr.pl.

***

Organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte

Patroni honorowi: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju

Patroni instytucjonalni: Federacja Konsumentów, Giełda Papierów Wartościowych, Krajowa Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Patroni medialni: egospodarka.pl, Instytut Monitoringu Mediów, kampaniespołeczne.pl, My Company Polska, PRoto.pl