Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2022

Nagroda główna 2022

Orange Polska

Nagroda główna w kategorii Raport zintegrowany

Orange Polska Raport Zintegrowany 2021

ING Bank Śląski S.A.

Nagroda główna w kategorii Raport zintegrowany

Zintegrowany Raport Roczny ING Banku Śląskiego 2021

CCC S.A.

Nagroda główna w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju

Raport Zrównoważonego Rozwoju "EXPERIENCCCE"

Santander Bank Polska S.A.

Nagroda główna w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju

Raport ESG 2021 r. Santander Bank Polska S.A.

Nagrody 2022

Allegro.pl

Nagroda internautów

Na Allegro mają… zrównoważony rozwój. Raport ESG Allegro za 2021 rok

Arctic Paper S.A.

Najlepszy debiut

Arctic Paper S.A. Raport zrównoważonego rozwoju 2021

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych

Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok

Fundacja Dorastaj z Nami

Nagroda w kategorii najlepszy raport organizacji pozabiznesowej

Raport zrównoważonego rozwoju Fundacji Dorastaj z Nami za rok 2021

Wyróżnienia 2022

CEMEX Polska Sp. z o. o.

Raport Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska za rok 2021 „Future in Action”

Wyróżnienie w kategorii Raport Zrównoważonego Rozwoju

PRZEWODNICZĄCA JURY

MARZENA STRZELCZAK
PREZESKA ZARZĄDU I DYREKTORKA GENERALNA FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2020 roku. Od 2016 roku odpowiada także za rozwój Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej. Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania różnorodnością, członkini jury wielu konkursów: Verba Veritatis, LGBT+, Business Awards, Gwiazdy Dobroczynności, Pióro odpowiedzialności, Ludzie którzy zmieniają biznes. Na co dzień zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów łącząc to z pracą w Zarządzie nad strategicznym rozwojem organizacji. Ekspertka związana wcześniej z sektorem biznesowym, branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną, gdzie odpowiadała za projekty komunikacji korporacyjnej, dialogu ze społecznościami lokalnymi oraz tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w dużych grupach kapitałowych.

 

PROF. SGH DR HAB. PIOTR WACHOWIAK
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Rektor SGH, dyrektor Instytutu Zarządzania SGH, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, członek Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw oraz koordynator Grupy roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Od 30 lat ma związki z praktyką gospodarczą, pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych przedsiębiorstwach i organizacjach samorządowych. Prowadzi badania naukowe na temat: polityki personalnej w przedsiębiorstwach, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

KATARZYNA SZWARC
MINISTERSTWO FINANSÓW

Pełnomocniczka rządu ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Finansów. Absolwentka Instytutu Spraw Publicznych London School of Economics, Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu „Rethinking Capitalism” pod kierunkiem prof. Mariany Mazzucato na University College London.
Ma wieloletnie doświadczenie pracy w instytucjach rynku finansowego. Karierę zawodową rozpoczęła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2013-2015 zarządzała Biurem Polityki Regulacyjnej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). W latach 2015-2020 menedżerka polityki publicznej i relacji rządowych w Intercontinental Exchange: New York Stock Exchange w Londynie i Brukseli. Następnie współpracowała z LSE Grantham Research Institute w obszarze finansowania sprawiedliwej transformacji oraz Fundacją Instrat jako liderka programu Zrównoważone Finanse.
Zasiadała w wielu grupach roboczych i doradczych m.in. przy ESMA (European Securities and Markets Authority).

 

MARTA OSTROWSKA-CHAŁUPA
MINISTERSTWOROZWOJU I TECHNOLOGII

Naczelniczka Wydziału Analiz Zrównoważonego Rozwoju i Agendy 2030 w Departamencie Analiz Gospodarczych, w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych – od 2018 r. doktor nauk ekonomicznych. Ma wieloletnie doświadczenie pracy w resorcie ds. gospodarki. W pracy zawodowej zajmuje się analizami zjawisk społeczno-gospodarczych i oceną ich wpływu na zrównoważony rozwój. Współpracuje z instytucjami krajowymi, interesariuszami oraz organizacjami międzynarodowymi (ONZ, OECD, UE), w tym również jako członek grup roboczych, w zakresie zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i Agendą 2030, w tym spójności polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonego finansowania.

 

PIOTR ARAK
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Analityk społeczno-gospodarczy, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wcześniej pracował w firmie doradczej Deloitte, centrum analitycznym Polityka Insight, Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Absolwent polityki społecznej, studiów podyplomowych z metod statystycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Montrealskim. W trakcie doktoratu z polityki publicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Autor i współautor wielu badań z obszaru cyfryzacji, ekonomiki zdrowia i polityki gospodarczej.

 

KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ
ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Od 1991 r. związany z ZBP jako Dyrektor Biura, następnie Dyrektor Generalny ZBP. Od kwietnia 2003 r. prezes Związku Banków Polskich. Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od 2003 do 2016 roku Członek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Założyciel i współzałożyciel firm infrastruktury bankowej oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów. Współtwórca Krajowej Izby Rozliczeniowej i systemu płatniczego, Telbanku, Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Warszawskiego Instytutu Bankowości, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Agencji Monitoringu Rynku Obrotu Nieruchomościami. Prezes Fundacji ,, Promyk Słońca’’ na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wiceprezes Kapituły „Teraz Polska”. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w I Kadencji, Członek Rady Nadzorczej PESA Bydgoszcz SA od lipca 2014 do listopada 2018 r. Od czerwca 2018 roku Prezes Polskiego Forum Akademicko- Gospodarczego. Doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej.

 

ELŻBIETA SZADZIŃSKA
FEDERACJA KONSUMENTÓW

Od roku 2017 pełni funkcję wiceprezeski Federacji Konsumentów. Oprócz obowiązków związanych z działalnością statutową stowarzyszenia, prowadzi prace merytoryczne związane z bezpieczeństwem produktu, w tym artykułów dla dzieci, celami zrównoważonego rozwoju i zrównoważoną konsumpcją, gospodarką w obiegu zamkniętym i społeczną odpowiedzialnością biznesu. Uczestniczy w realizacji wielu projektów krajowych i międzynarodowych z zakresu szeroko rozumianej ochrony konsumenta. Jako ekspertka FK bierze udział w pracach komitetów technicznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, jest członkinią Rady Normalizacyjnej PKN, Rady ds. Racjonalnego Wykorzystania Żywności, Rady ds. GMM i GMO w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Na szczeblu europejskim uczestniczy w pracach grupy roboczej ds. bezpieczeństwa dzieci w ANEC i grupy eksperckiej ds. środowiska i bezpieczeństwa w BEUC. Ponadto jest członkinią Zgromadzenia Ogólnego ANEC, gdzie reprezentuje polskich konsumentów.

 

DR EWA JASTRZĘBSKA
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Wykładowczyni Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspertka i trenerka w zakresie społecznej odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju, zarządzania przez wartości oraz zarządzania strategicznego.

 

DR MARIOLA ZALEWSKA
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Badaczka i wykładowczyni w Zakładzie Metod Matematycznych i Statystycznych Zarządzania, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Senatorka Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Komisji Senackiej UW. Absolwentka Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW oraz HEC Paris. Autorka wielu publikacji w obszarach: zrównoważony rozwój, jakość życia, konkurencyjność podmiotów i jednostek samorządu terytorialnego. Współpraca naukowa, dydaktyczna z Uniwersytetami we Francji i Szwajcarii, z biznesem i otoczeniem biznesu. Ma na swoim koncie udział w projektach: badawczych, szkoleniowych, doradczych, jak również współpracę z NGOs.

 

MAGDALENA KITLAS
PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dyrektorka Departamentu Relacji. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. Od kilkunastu lat związana z Pracodawcami RP. Odpowiedzialna za relacje z biznesem oraz współpracę z instytucjami zewnętrznymi. Sekretarz platformy „Kobieta Kierunek Biznesu”. Koordynator Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”, Członek Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw działającego przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Obecnie zaangażowana w projekty CSR. Członek jury konkursów o tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

PIOTR ONIKKI-GÓRSKI
BUSINESS CENTRE CLUB

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i MBA Executive, GFKM/ RSM Erasmus University Rotterdam. Dziennikarz Radia Solidarność i Polskiego Radia, od 1997 roku związany z BCC. Ekspert z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu, od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, nadzoruje działania patronackie i społeczne klubu. W ciągu ponad 30 lat istnienia organizacji, członkowie BCC przekazali ponad cztery miliardy złotych na pomoc najbardziej potrzebującym.

 

DAMIAN IWANOWSKI
FUNDACJA INSTRAT

Członek Zarządu Fundacji Instrat, kierownik programu badawczego Zrównoważone Finansowanie. Odpowiedzialny za przygotowanie pierwszej bazy celów i strategii klimatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej esg.instrat.pl oraz opracowanie szeregu publikacji i projektów doradczych związanych z zazielenianiem sektora finansowego oraz administracji publicznej. Konsultant międzynarodowych organizacji gospodarczych w zakresie doradztwa rządom w politykach z obszaru cyfrowej i zielonej transformacji w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz National University of Singapore.

 

DR TOMASZ BRZOZOWSKI
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania. Specjalista w zakresie zarządzania jakością oraz zrównoważonego rozwoju organizacji. Ekspert w zakresie procesów komunikacji i zarządzania przez cele w kilku projektach realizowanych w administracji publicznej. Aktywny uczestnik konferencji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz autor licznych publikacji w tym zakresie. Współautor wielu artykułów naukowych oraz monografii takich jak „Systemy zarządzania jakością i środowiskiem”, „Wskaźniki zrównoważonego rozwoju” oraz „Sprawiedliwość w zarządzaniu zespołami tymczasowymi”.

 

TOMASZ FILL
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU

Menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem. Zarządzał zespołami komunikacji, marketingu i relacji inwestorskich. Pracował w największych polskich firmach, w tym notowanych na warszawskiej giełdzie, w branżach: finansowej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Zarządzał zespołami komunikacji, marketingu i relacji inwestorskich. Odpowiadał także za komunikację strategiczną spółek na rynkach zagranicznych, w tym w Czechach, na Litwie i w Niemczech. W latach 2016-2017 pracował w Polskim Funduszu Rozwoju SA, gdzie odpowiadał za komunikację i marketing oraz koordynację współpracy podmiotów z Grupy PFR. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu ubezpieczeń na Akademii Finansów w Warszawie oraz program Executive MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania.

 

MARIA ANDRZEJEWSKA
UNEP/GRID-Warszawa

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego z wieloletnim doświadczeniem w projektach środowiskowych. Ekspert UN Environment Programme (UNEP) oraz EU w zakresie analizy danych środowiskowych. Zaangażowana w prace przy raporcie UNEP Global Environment Outlook 6, za które została wyróżniona 2020 Prose Awards (Association of American Publishers Awards for Professional and Scholarly Excellence) w kategorii nauk o środowisku. Trzykrotnie wyróżniona, wraz z zespołem UNEP/GRID-Warszawa, nagrodą Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska i jego zasobów. Inicjatorka Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) "Razem dla środowiska" (2016) koordynowanego przez UNEP/GRID-Warszawa. Współtwórczyni - wraz z prof. Bolesławem Rokiem - Programu Climate Leadership powered by UN Environment Programme. Liderka Zrównoważonego Rozwoju magazynu FORBES Women Polska (2021). Nagrodzona Zielonym Orłem Rzeczpospolitej (2021) - wyróżnienie w kategorii TYTANKA. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana jest od 1992 roku, a od 2008 stoi na czele organizacji.

 

DARIA KULCZYCKA
KONFEDERACJA LEWIATAN

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Odpowiedzialna za ewaluację projektów regulacji oraz strategii i polityk środowiskowych i energetycznych, krajowych oraz europejskich. Doradczyni związków branżowych Lewiatana w sektorze energetycznym, chemicznym i wydobywczym. Obecnie zaangażowana przede wszystkim w projekty dotyczące krajowej polityki energetycznej, w tym OZE i efektywności energetycznej, gazu łupkowego oraz polityki klimatyczno-energetycznej UE po 2020 roku.

 

MARCIN LEWENSTEIN
EiT, innoEnergy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Programu Studiów Europejskich SGH i paryskiego Instytutu Nauk Politycznych. W 2016 roku uzyskał dyplom MBA Szkoły Głównej Handlowej i University of Quebec at Montreal. W latach 2000–2004 zajmował się public affairs i pracował w Ambasadzie Kanady w Warszawie oraz Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej. Od 2004 r. związany z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A., gdzie odpowiadał za zagadnienia wpływu integracji europejskiej na otoczenie regulacyjne sektora gazowego. W latach 2006-2007 w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej Społeczeństwo Informacyjne i Media. Po powrocie do kraju pełnił funkcję Dyrektora Biura Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od lipca 2008 ponownie w PGNiG S.A., gdzie jako Dyrektor Departamentu Strategii odpowiadał za planowanie strategii Grupy Kapitałowej, rozwój nowych obszarów działalności oraz projekty elektroenergetyczne. W styczniu 2016 dołączył do zespołu InnoEnergy jako Innovation Officer odpowiedzialny za obszar tematyczny „Energia dla Gospodarki o Obiegu Zamkniętym” („Energy for Circular Economy”).

 

JAKUB WOJNAROWSKI
ACCA POLSKA

Dyrektor Zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie, odpowiedzialny za rozwój ACCA i budowę rozpoznawalności kwalifikacji ACCA, wcześniej Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dyrektorów i Biura Wykonawczego BUSINESSEUROPE w latach 2012 - 2017; od 2006 do 2012 dyrektor ds. działalności programowej w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera w latach 2008–2011, członek zarządu Forum Darczyńców w Polsce (2006–2009) oraz członek European Forum on Philantropy & Research Funding Steering Group (2007–2008), socjolog i politolog, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, autor i współautor książek, raportów i publikacji (m.in. Polska 2030 – Wyzwania rozwojowe), poświęconych komunikacji i zarządzaniu konfliktami, edukacji, ruchom społecznym, kapitałowi społecznemu; zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi sektora finansowego i innowacji, polityki publicznej, edukacji i współpracy międzynarodowej.

 

ROBERT ADAMCZYK
EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU

Główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). W Banku zajmuje się due diligence oraz analizą ryzyk ESG projektów energetycznych, przemysłowych oraz infrastrukturalnych w krajach operacji Banku. Robert jest ekspertem Europejskiej Platformy Zrównoważonego Rozwoju (EU Platform for Sustainable Finance) opracowującej Europejską Taksonomie oraz ekspertem grupy roboczej dot. raportowania bioróżnorodności w ramach raportów finansowych (TNFD - Task Force for Nature-related Financial Dislcosure). Robert pracował nad wytycznymi dot. raportowania ESG wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych (GPW), oraz Gieldy y w Bukareszcie, a obecnie pracuje na podobnymi wytycznymi la Praskiej Giełdy. Robert jest również ekspertem EFRAG-u dot. standardów raportowania pod dyrektywę CSRD.

 

DR TOMASZ KAROL WIŚNIEWSKI
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Doktor nauk ekonomicznych, Przewodniczący Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A. oraz wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Wskaźników na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odpowiedzialny za realizację strategii ESG dla rynku kapitałowego. W 2009 roku odpowiadał za uruchomienie pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie w Europe Centralnej – RESPECT Index. W 2013 roku z jego inicjatywy GPW, jako ósma giełda na świecie przystąpiła do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych Sustainable Stock Exchanges. Natomiast w 2019 roku odpowiadał za wprowadzenie indeksu WIG-ESG – pierwszego benchmarku ESG dla krajowego funduszu inwestycyjnego. W ostatnim okresie koordynował publikację pierwszego na rynku polskim przewodnika ESG dla spółek: „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW” oraz Strategię ESG dla rynku kapitałowego.
Od wielu lat związany z zagadnieniami ESG m.in. jako członek zespołu do spraw raportowania niefinansowego Ministerstwa Finansów, grupy roboczej do spraw zrównoważonych finansów SRRK.
Ponadto autor i współautor raportów, artykułów i opracowań naukowych na temat znaczenia zagadnień ESG na rynku kapitałowym, w tym jedynego na polskim rynku kapitałowym badania „Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm”.

 

MAGDALENA RACZEK-KOŁODYŃSKA
STOWARZYSZENIE EMITENTÓW GIEŁDOWYCH

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego oraz London School of Public Relations; Stypendystka Johannes Gutenberg-Universität w Mainz. Od 2008 roku związana ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Od 2011 roku zajmuje się w SEG m.in. tematem raportowania niefinansowego. W latach 2012-2017 współtworzyła i koordynowała projekt „Analiza ESG spółek w Polsce”. Członkini grup roboczych i inicjatyw mających na celu popularyzację raportowania niefinansowego, m.in. Grupy roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji; Rady Ekspertów w konkursie Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu; Jury Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju; Grupy ds. raportowania niefinansowego; Zespołu Redakcyjnego Standardu Informacji Niefinansowej (SIN). Od 2017 roku koordynatorka projektu „AKADEMIA PARKIETU dla zaawansowanych inwestorów i emitentów”. Współautorka publikacji oraz artykułów na temat komunikacji korporacyjnej on-line spółek giełdowych oraz raportowania niefinansowego. Od ponad 10 lat aktywnie zaangażowana w projekty edukacyjne z zakresu zrównoważonego rozwoju.

 

DR MICHAŁ ROGATKO
STOWARZYSZENIE NIEZALEŻNYCH CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Ukończył SGH (Handel zagraniczny) oraz Akademię Leona Koźmińskiego (CSR. Cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy), a także podyplomowe kursy w Stockholm School of Economics oraz Churchill College, Cambridge. Zdobył doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego w kilkunastu radach nadzorczych spółek giełdowych i niegiełdowych. Posiada również doświadczenie menedżerskie zdobyte w wielu branżach na stanowiskach związanych z marketingiem i komunikacją, także w zarządach spółek. Prowadzi zajęcia ze studentami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Collegium Civitas. Jest aktywnym członkiem m.in. Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz inicjatywy Chapter Zero Poland.

 

DR JOANNA PRZYBYLSKA
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), pełnomocnik Rektora UEP ds. kontroli zarządczej, kierowniczka kilkunastu kierunków studiów podyplomowych, w tym kierunku „Menedżer CSR”, który realizowany jest we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wykładowczyni akademicka z kilkunastoletnim stażem, autorka i redaktorka licznych publikacji naukowych, audytor wewnętrzny, biegła sądowa przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Propagatorka wdrażania standardów etycznych oraz idei zrównoważonego rozwoju w organizacjach prywatnych i publicznych.

 

DR KAROLINA DASZYŃSKA-ŻYGADŁO
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finansów z bogatym doświadczeniem dydaktycznym realizowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz jako wizytująca wykładowczyni w wielu uczelniach Centralnej i Środkowej Europy, obecnie na Politechnice w Rydze. Pasjonatka koncepcji odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Łączy pracę naukową, szukając wpływu działań odpowiedzialnych, ekologicznych i społecznych firm na ich wartość, ze wsparciem firm na wczesnym etapie rozwoju we wdrażaniu tych koncepcji od początku swojej drogi jako coach biznesowy. Jest aktywną członkinią społeczności Climate-KIC Network of Climate Coaches, na stałe współpracującą z Climate-KIC przy projektach wdrażających innowacje systemowe i koncepcje myślenia systemowego oraz w akceleratorach i inkubatorach przedsiębiorczości.

 

MALWINA WROTNIAK
BANKIER.PL

Redaktor naczelna portalu finansowego Bankier.pl, od lat wskazywanego jako serwis pierwszego w gronie inwestorów indywidualnych. Autorka wielu publikacji z zakresu finansów, doceniana nagrodami dziennikarskimi w obszarze ubezpieczeń oraz za autorski projekt podejmujący tematykę społeczno-gospodarczego wymiaru emigracji. Pracująca mama, która monitoruje praktyki biznesu w relacji z zatrudnionymi rodzicami.

 

PAWEŁ OKSANOWICZ
MUZO.FM

Dziennikarz, ekspert CSF<, moderator wydarzeń biznesowych. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w mediach – w prasie, radiu, telewizji i mediach internetowych. Zajmuje się CSR i zrównoważonym rozwojem. Prowadzi spotkania biznesowe na żywo i online. Obecnie w MUZO.FM (Grupa POLSAT), jest też redaktorem portalu nno.pl. Pracował dla: RMF.FM, Radia Zet, Radia PIN. Jako prezenter TV: RTL 7, TVP2, POLSAT BIZNES. Napisał i opublikował 15 książek, w tym co najmniej połowę z nich na podstawie wywiadów.

 

ZOFIA LEŚNIEWSKA
POLITYKA

Redaktorka, dyrektorka ds. projektów specjalnych, tygodnik „POLITYKA”.

 

PRZEMYSŁAW POSZWA
EKO-LOGICZNIE.PL

Zajmuje się mierzalną stroną ekologii, wspierając firmy w efektywnym działaniu na rzecz klimatu, zarówno od strony technicznej, jak i środowiskowej. Edukuje poprzez bloga eko-logicznie.com. Inżynier-naukowiec, autor ponad 20 recenzowanych prac naukowych, członek wielu zespołów badawczych. Ekspert programu Climate Leadership powered by UN Environment. Członek Rady Ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego.

28 listopada podczas gali w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poznaliśmy laureatów 16. edycji konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. W kategorii „Raporty zrównoważonego rozwoju” nagrodę główną otrzymały CCC S.A. i Santander Bank Polska (ex aequo). Z kolei w kategorii „Raport zintegrowany” nagrody główne powędrowały do ING Banku Śląskiego S.A. i Orange Polska. 

Celem organizowanego już po raz szesnasty konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju jest promowanie raportowania kwestii związanych z czynnikami ESG oraz wskazanie dobrych praktyk w tym obszarze. Inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte przyczynia się do zwiększenia transparentności działań raportujących organizacji oraz ich dialogu z interesariuszami.

Zgłoszone do konkursu publikacje ocenia, w oparciu o kryteria przedstawione na stronie raportyzr.pl, jury złożone z ekspertów_ek z zakresu CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju. Przewodniczącą jury jest Marzena Strzelczak – prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe.

W szesnastej edycji oceniono rekordową liczbę 76 publikacji Wszystkie zgłoszone publikacje przeczytać można w „Bibliotece Raportów” dostępnej na stronie raportyzr.pl/biblioteka-raportow.

Kolejne regulacje związane m.in. z dyrektywami CSRD, CSDDD czy European Sustainability Reporting Standards, sprawiają, że temat raportowania stał się ważniejszy i głośniejszy niż kiedykolwiek. Jako organizację działającą, przede wszystkim wraz z firmami, na rzecz upowszechnienia koncepcji odpowiedzialnego biznesu, cieszy nas, że wzrosła zarówno liczba przedsiębiorstw zgłaszających swoje publikacje do konkursu, jak i ich poziom merytoryczny. Gratuluję serdecznie wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym organizacjom. Przygotowanie raportów, zwłaszcza na tak wysokim poziomie, wymaga wysiłku, jednak nagrodą jest także to, że to publikacje edukujące i inspirujące innych.  Z pewnością warto do nich sięgać, by lepiej zrozumieć jak dobrze raportować, poznać trendy w zakresie sprawozdawczości związanej z ESG. Serdecznie dziękuję także coraz liczniejszemu jury konkursu za pracę włożoną w  ocenę raportów oraz dzielenie się różnorodnymi perspektywami. Wyrazy podziękowania kieruję również do firmy Deloitte oraz partnerów i patronów wspierających szesnastą już edycję konkursu – komentuje Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe.

Za nami kolejna, szesnasta już edycja konkursu, w którym z roku na rok obserwujemy coraz wyższy poziom zgłaszanych raportów, a także szersze grono uczestniczących w nich firm. Jesteśmy świadkami niezwykłej transformacji raportowania na temat zrównoważonego rozwoju, napędzanej z jednej strony nowymi regulacjami, a z drugiej zauważalnie większą dojrzałością organizacji w tym obszarze. Bardzo dziękuję Forum Odpowiedzialnego Biznesu za współorganizację tej inicjatywy. Niezmiernie cieszę się, że konkurs, który wspólnie organizujemy, wyznacza wysokie standardy raportowania ESG i nagradza najlepsze praktyki na rynku, stając się tym samym drogowskazem dla firm rozwijających swoją praktykę raportowania. Udało nam się jednocześnie zrzeszyć wspaniałe grono ekspertek i ekspertów, którzy poświęcają swój czas i uwagę rzetelnej ocenie raportów, za co im serdecznie dziękuję. W obliczu obecnej fali regulacyjnej i w związku z objęciem wymogami raportowania zrównoważonego rozwoju coraz większej liczby firm, jestem pewna, że Konkurs a także nasza codzienna praca doradcza będą inspiracją dla kolejnych firm dążących do udoskonalenia swojej praktyki raportowania, nie tylko w Polsce, ale i innych krajach Europy Środkowej – mówi Irena Pichola, partner, liderka Sustainability & Economics Consulting CE, Deloitte.