FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 13. edycji konkursu Raporty Społeczne

Firmy i inne organizacje mogą do 5 sierpnia zgłaszać przygotowane przez siebie publikacje ujawniające kwestie niefinansowe poprzez formularz dostępny na stronie raportyzr.pl/konkurs/