Gala Jubileuszu 10-lecia Konkursu Raporty Społeczne 2016

4 października w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie zostaną ogłoszeni zwycięzcy 10 jubileuszowego konkursu Raporty Społeczne. Uroczysta gala rozdania nagród organizowana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte we współpracy z partnerami jubileuszu Pulsem Biznesu, Grupą LOTOS S.A. i Orange Polska S.A. Wstęp na wydarzenie jest wolny, po uprzedniej rejestracji.

Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na portalu odpowiedzialnybiznes.pl/gala, a potwierdzeniem skutecznej rejestracji jest mail z informacją o przyjęciu zapisu.

Do 10 – jubileuszowej edycji konkursu Raporty Społeczne zgłoszone zostały 32 raporty w tym 8 debiutów, 7 raportów zintegrowanych oraz 5 raportów instytucji pozabiznesowych. Spośród nadesłanych raportów dwa zespoły jury, internauci oraz Ministerstwo Rozwoju i Giełda Papierów Wartościowych przyznają nagrody w sześciu kategoriach: nagroda główna, najlepszy debiut, nagroda jury dziennikarskiego, nagroda internautów, nagroda Ministra Rozwoju oraz nagroda Giełdy Papierów Wartościowych (dla spółek notowanych na Giełdzie). Przyznawane będą również wyróżnienia.

Tegoroczna jubileuszowa gala jest dla nas okazją do podsumowania 10 lat Konkursu Raporty Społeczne. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zaangażowane w kwestię raportowania społecznego w Polsce do wspólnego podsumowania minionej dekady, ale także do spojrzenia w przyszłość jesteśmy, bowiem przekonani, że w najbliższych latach czeka nas skokowy wzrost zainteresowania tym tematem.”powiedział Marcin Grzybek z Forum Odpowiedzialnego Biznesu – koordynator konkursu.

Historia 10-lecia konkursu Raporty Społeczne obrazuje rozwój sprawozdawczości niefinansowej w Polsce. Kolejne edycje pokazują, jak uczestniczące w nim firmy włączały zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju do swoich strategii biznesowych. Gala dziesięciolecia będzie okazją do docenienia wzajemnego wysiłku na rzecz upowszechniania idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Będzie okazją do uświetnienia ponad 90 firm – uczestników konkursu Raporty Społeczne, które stanowią punkt odniesienia i źródło inspiracji dla około 300 największych polskich spółek objętych od 1 stycznia 2017 roku nowymi wymogami sprawozdawczości niefinansowej”powiedziała Irena Pichola, Partner, Lider Sustainability Consulting Central Europe w Deloitte.

W czasie gali przedstawiona zostanie historia, zmiany oraz trendy w raportowaniu społecznym w Polsce.

Program Gali Jubileuszu 10-lecia konkursu Raporty Społeczne

16.30 – rejestracja gości

17.00 – otwarcie gali – Marcin Dobrowolski

17.15 – wystąpienia przedstawicieli organizatorów: Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte

17.40 – wywiady z przedstawicielami partnerów jubileuszu 10-lecia konkursu Raporty Społeczne oraz członkami jury

18.15 – wręczenie nagród

18.40 – kolacja

*Agenda może ulec zmianie

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest od 2007 roku i ma na celu szerzenie idei raportowania niefinansowego oraz promowanie dobrych praktyk w tym zakresie. Jury konkursu wyróżnia firmy, które podejmują dialog z interesariuszami i w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny prezentują swoje dokonania w publikowanych raportach.