O konkursie

W konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju (dawniej: Konkurs Raporty Społeczne) przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty zrównoważonego rozwoju. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie tematyki raportowania danych z obszaru ESG oraz stworzenie platformy wymiany wiedzy i dobrych praktyk. 

Inicjatywa jest skierowana do firm, organizacji i instytucji publikujących raporty zrównoważonego rozwoju oraz raporty zintegrowane, a także do specjalistów i ekspertów zainteresowanych tematyką ESG. Uczestnictwo w konkursie jest okazją do benchmarkingu i  podnoszenia kompetencji w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Ten obszar nabiera coraz większego znaczenia w świetle wyzwań związanych z  realizacją obowiązków wynikających z Corporate Sustainability Reporting Directive i wprowadzeniem Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS).   

Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2007 roku. Organizatorami konkursu są Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte. Do 2014 r. za organizację konkursu odpowiadały firmy PwC i CSR Consulting, a w 2015 r. – firma SGS.