O konkursie

W konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju (dawniej: Konkurs Raporty Społeczne) przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty prezentujące wpływ przedsiębiorstw na środowisko i społeczeństwo. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2007 roku. Organizatorami projektu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte. Do 2014 r. Konkurs współorganizowały firmy PwC i CSR Consulting, a w 2015 r. – firma SGS.

Głównym celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki naszej inicjatywie wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność uwzględniając interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs przyczynia się do zwiększenia transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.