Już wkrótce początek 15. edycji Konkursu

W najbliższych dniach na stronie pojawi się więcej szczegółowych informacji o terminach  i zasadach tegorocznego Konkursu. W 2021 r. odbędzie się on już po raz 15. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej i mediów społecznościowych.

Niezależne jury składające się z ekspertów i ekspertek pochodzących z różnych środowisk związanych z raportowaniem niefinansowym (akademicy, organizacje pozarządowe, administracja publiczna, media) przyznaje nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Inicjatywa ma na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego. Skierowana jest do firm i wszystkich innych organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Pierwsza edycja miała miejsce w 2007 roku.

Organizatorami Konkursu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte.