Konkurs „Raporty Społeczne” 2013 rozstrzygnięty!

Znamy już najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu!
Wyniki zostały ogłoszone 3. grudnia w południe. Nagrodzone projekty charakteryzowały się m.in. kompletnością, wiarygodnością oraz komunikacją dobraną do grup odbiorców. Laureatem tegorocznej edycji została firma: CEMEX Polska Sp. z o. o., wyróżnienia otrzymały firmy: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Grupa Żywiec S.A., Kompania Piwowarska S.A., Orange Polska, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA.

Podsumowanie siódmej edycji konkursu „Raporty Społeczne” 2013 odbyło się 3 grudnia w Ministerstwie Gospodarki podczas uroczystej konferencji. Konkurs Raporty Społeczne to inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei raportowania kwestii odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm i innych organizacji.

Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2007 roku. Organizatorami projektu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC oraz SGS. W jury konkursu zasiadają eksperci reprezentujący różne środowiska i instytucje.

W trakcie spotkania oprócz wręczenia nagród, odbył się także przegląd dobrych praktyk z Polski i ze świata (m.in. wytyczne GRI G4, raportowanie zintegrowane), analiza trendów i zmian w obszarze raportowania w naszym kraju. Dodatkowo na uroczystości można było zapoznać się nową publikacją Forum Odpowiedzialnego Biznesu. „Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego” to pierwsze w Polsce kompleksowe kompendium ukazujące proces raportowania z różnych perspektyw – firm, dziennikarzy, inwestorów, itp. Praca zbiorowa ekspertów i ekspertek ukazuje zarówno teoretyczny jak i praktyczny opis procesów, standardów i światowych trendów w raportowaniu. Przedstawia korzyści wewnętrzne i zewnętrzne, pokazuje zarys historyczny oraz dobre przykłady raportów wydanych w ciągu ostatnich lat.

Z roku na rok przybywa firm raportujących aspekty pozafinansowe swojej działalności. Jest to dla nas jasny sygnał świadczący o rosnącej świadomości i wadze kwestii środowiskowych i społecznych. Wybór najlepiej sporządzonego raportu spośród publikacji na tak wysokim poziomie z roku na rok jest trudniejszy – komentuje Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu i przewodnicząca jury konkursu.

Widać w ostatnich edycjach nie tylko wzrost liczby raportów, ale co szczególnie cenne znaczący wzrost jakości zgłaszanych publikacji – dodaje Małgorzata Greszta, Menedżer Usług Zrównoważonego Rozwoju SGS – Jak wynika z naszej analizy wszystkich dotychczas zgłoszonych w konkursie raportów firmy coraz częściej korzystają z międzynarodowych standardów i dobrych praktyk raportowania. W tegorocznej edycji widać to choćby w jednym z wyróżnionych przez jury raporcie za włączenie metodyki LBG do mierzenia efektywności działań społecznych. Tego typu innowacyjne podejście stosuje coraz więcej firm i bardzo nas to cieszy.

Wśród nowych trendów raportowania społecznego w Polsce można wskazać działania, które firmy wdrażają na rzecz rozwoju strategicznego podejścia do CSR oraz wewnętrznych procesów raportowania, w tym m.in. całościowe mierzenie wpływu gospodarczo-społecznego i dialog z interesariuszami. Firmy poszukują również innowacyjnych narzędzi z zakresu raportowania on-line zwiększając czytelność i atrakcyjność przekazu. Trendy, które całkowicie zmienią nasz rynek w przyszłości to zintegrowane podejście do raportowania w oparciu o wytyczne International Integrated Reporting Council (IIRC) oraz zastosowanie narzędzi IT na rzecz zbierania danych pozafinansowych. Firmy, które chcą przegonić konkurencję powinny zacząć przygotowywać się do tych zmian już teraz – mówi Irena Pichola, Dyrektor w Zespole ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu PwC.

Spośród 32 nadesłanych projektów konkursowych nagrodzonych zostało 5 najlepiej sporządzonych raportów. Każdy z nagrodzonych raportów spełniał kryteria wiarygodności i kompletności prezentując swoje działania, biorące pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska. Jury wyróżniło również 5 firm za m.in. włączenie do raportu analizy wpływu ekonomicznego i podatkowego na gospodarkę i społeczeństwo, czy mierzenie efektywności działań społecznych.

Nagroda główna:
Nazwa firmy: CEMEX Polska Sp. z o. o.
Tytuł raportu: Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2011-2012. Jury nagrodziło raport za łańcuch wartości, przejrzystą strukturę, zwięzłość i wyważenie treści.

Najlepszy debiut:
Nazwa firmy: ING Bank Śląski S.A.
Tytuł raportu: ING SZTUKA ODPOWIEDZIALNOŚCI Raport Odpowiedzialności Społecznej ING Banku Śląskiego S.A. 2011-2012

Nagroda Ministerstwa Gospodarki:
Nazwa firmy: Orange Polska
Tytuł raportu: Raport Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska 2012. Ministerstwo przyznało nagrodę firmie Orange Polska za nieustanne podwyższanie standardów w zakresie działań na rzecz społecznej odpowiedzialności na polskim rynku.

Nagroda dziennikarzy:
Nazwa firmy: CEMEX Polska Sp. z o. o.
Tytuł raportu: Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2011-2012. Jury dziennikarzy doceniło raport za kompleksowość treści, przejrzystość i zwięzłość.

Nagroda internautów:
Nazwa firmy: Tauron Polska Energia S.A.
Tytuł raportu: Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON 2012

Wyróżnienia:
Nazwa firmy: Grupa Żywiec S.A.
Tytuł raportu: Raport Społeczny Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2012. Jury wyróżniło raport za włączenie do raportu analizy wpływu ekonomicznego i podatkowego na gospodarkę i społeczeństwo.

Nazwa firmy: Kompania Piwowarska S.A.
Tytuł raportu: RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KOMPANII PIWOWARSKIEJ 2013. Jury wyróżniło raport za kompleksowe zaraportowanie w obszarze łańcucha wartości w oparciu o standard GRI G4.

Nazwa firmy: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
Tytuł raportu: PZU 2.0 Zmieniamy się na dobre. Jury doceniło skok jakościowy w poziomie raportowania.

Nazwa firmy: Orange Polska
Tytuł raportu: Raport Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska 2012. Jury wyróżniło raport za mierzenie efektywności działań społecznych.

Nazwa firmy: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA
Tytuł raportu: Raport Społeczny 2011-2012. Jury wyróżniło raport za połączenie wartości merytorycznej z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznym.