Kto w Polsce najlepiej raportuje ESG? Znamy wyniki 17. edycji konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

25 października podczas gali w Sali Notowań GPW  ogłoszono laureatów 17. edycji Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Do konkursu zgłoszono 86 publikacji.

W kategorii “Raport zrównoważonego rozwoju” nagrodę główną otrzymał Santander Bank Polska, a nagroda główna za “Raport zintegrowany” trafiła do BNP Paribas Bank Polska.

Celem organizowanego już po raz siedemnasty konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju” jest promowanie raportowania ESG, czyli kwestii środowiskowych, społecznych oraz zarządczych oraz wskazanie dobrych praktyk w każdym z obszarów. Inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte przyczynia się do zwiększenia transparentności działań raportujących podmiotów i wspomaga rzetelny dialog z interesariuszami.

Zgłoszone do konkursu publikacje ocenia, w oparciu o kryteria przedstawione na stronie raportyzr.pl, jury złożone z ekspertów_ek z dziedziny ESG, odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonych finansów i pokrewnych obszarów. Przewodniczącym jury jest Robert Adamczyk – członek zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

W siedemnastej edycji oceniono rekordową liczbę 86 publikacji – o 10 więcej niż w poprzednim roku. Wszystkie zgłoszone publikacje znajdują się już w „Bibliotece Raportów” dostępnej na stronie raportyzr.pl/biblioteka-raportow.

– Rosnąca liczba i jakość raportów zgłoszonych do konkursu pokazuje, że raportowanie ESG to temat, który zyskuje na znaczeniu nie tylko z uwagi na nowe regulacje i standardy. Firmy dostrzegają, że umiejętne komunikowanie istotnych informacji z obszaru zrównoważonego rozwoju to aspekt, na który coraz większy nacisk kładą inwestorzy i kontrahenci. To pozytywny i bardzo potrzebny sygnał – z jednej strony mamy na rynku rosnącą świadomość wagi rzetelnych danych, a z drugiej – postrzeganie raportowania ESG jako procesu wspierającego zarządzanie organizacją. To istotne tym bardziej, że wkrótce stanie się ono wymogiem formalnoprawnym i wiążącą odpowiedzialnością dla firm – mówi Robert Adamczyk, przewodniczący Jury konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju, członek zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, główny specjalista środowiskowy EBOiR.

– Bardzo mnie cieszy, że po raz kolejny mogliśmy zaobserwować nie tylko większą liczbę zgłoszonych raportów, ale także coraz lepszy ich poziom. Jesteśmy świadkami niezwykłej ewolucji raportowania ESG, napędzanej zarówno nowymi przepisami, na czele z CSRD, jak i coraz większym zaawansowaniem organizacji w obszarze ESG. Chciałabym serdecznie podziękować Forum Odpowiedzialnego Biznesu za współorganizację tej inicjatywy. Jestem przekonana, że Konkurs, który od lat wspólnie organizujemy, ustanawia coraz wyższe standardy raportowania ESG w Polsce i wyróżnia najlepsze praktyki na rynku, a tym samym nagrodzone raporty stają się wzorcem dla firm, które chcą doskonalić swoje raportowanie niefinansowe. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim jurorom, wybitnym ekspertom z obszaru zrównoważonego rozwoju, którzy poświęcili swój cenny czas i uwagę ocenie raportów. W obliczu rosnącej liczby firm, które podlegają regulacjom dotyczącym raportowania zrównoważonego rozwoju, jestem pewna, że zarówno Konkurs jak i codzienna praca doradcza zespołu Sustainability & Economics Deloitte staną się źródłem inspiracji dla firm dążących do poprawy swojej praktyki raportowania, w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowej – mówi Irena Pichola, Partner w Deloitte, Liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej.

Pełne wyniki konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2023

Kategoria Raport zrównoważonego rozwoju:

 • Nagroda główna: Santander Bank Polska
  Za bardzo dobrze przygotowaną matrycę istotności aspektów ESG oraz analizę wpływu na otoczenie. Szczegółowo zaprezentowane i opisane ryzyka klimatyczne wraz ze scenariuszami. Rzetelność raportu potwierdzona została przez zewnętrzną weryfikację. 
 • Wyróżnienie (ex aequo):
  LPP
  Za opisanie w raporcie szerokich działań firmy w zakresie angażowania z NGO i start-upami w celu wdrażania modeli cyrkularnych. Bardzo dobrze zaprezentowany proces dialogu z interesariuszami. Zdefiniowanie celów redukcji emisji w oparciu o SBTi. Rzetelność raportu potwierdzona została przez zewnętrzną weryfikację.
  CCC Group
  Za kompleksowo i szczegółowo ukazany łańcuch wartości. Zdiagnozowane szanse i zagrożenia związane z klimatem – rzetelną analizę scenariuszową. Opracowanie mapy drogowej GOZ. Szczegółowo opisane metodologie wobec ujawnień taksonomicznych i klimatycznych. Rzetelność raportu potwierdzona została przez zewnętrzną weryfikację.

Kategoria Raport zintegrowany:

 • Nagroda główna: BNP Paribas Bank Polska
  Za transparentną i czytelną prezentację celów strategicznych wraz ze wskaźnikami, realizacją za 2022 rok i celami na kolejne lata. Szczegółową analizę ryzyk w scenariuszach klimatycznych. Kompleksową informację nt. obowiązujących w Banku regulacji ESG. Przejrzystość w opisie procesu dialogu z interesariuszami oraz wyników badania istotności. Rzetelność raportu potwierdzona została przez zewnętrzną weryfikację.
 • Wyróżnienie: ING Bank Śląski
  Za strategiczne podejście do ESG, przejrzystą prezentację procesu dialogu z interesariuszami i wyników badania istotności. Wzorcowe opracowanie ryzyk ESG i ukazanie szczegółowych ujawnień taksonomicznych. Rzetelność raportu potwierdzona została przez zewnętrzną weryfikację.

Kategoria Debiut

 • Nagroda za raport zrównoważonego rozwoju: Światłowód Inwestycje
  Raport spółki przygotowany po pierwszym, pełnym roku działalności operacyjnej w oparciu o standardy GRI i TCFD. Zawiera kompleksowy opis podejścia do zarządzania oraz transparentny opis KPI, zastosowane metody pomiarów i wyliczeń w odniesieniu do własnej działalności jak i łańcucha dostaw. Scenariusze klimatyczne ukazujące pozytywny i negatywny wpływ organizacji na obszary zrównoważonego rozwoju.
 • Nagroda za raport zintegrowany: Grenevia
  Za zdefiniowanie i zaprezentowanie strategii biznesowej opartej na zrównoważonym rozwoju, bardzo dobrze opisanym systemie zarządzania ryzykiem obejmującym ryzyka klimatyczne jako element całego systemu. Ukazanie stopniowej i zrównoważonej transformacji w kierunku nowoczesnej i „zielonej” grupy spółek. Przyjazną strukturę i intuicyjną nawigację raportu.

Kategoria Raport organizacji pozabiznesowej

 • Nagroda:  Fundacja Dorastaj z Nami
  Za zaangażowanie Fundacji w identyfikację oraz dialog z interesariuszami. Zastosowanie standardu raportowania GRI 2021 oraz odniesień do Celów Zrównoważonego Rozwoju. Transparentność finansową oraz czytelną i przyjazną formułę raportu.

Nagrody specjalne

 • Nagrodę Giełdy Papierów Wartościowych otrzymał ING Bank Śląski
  Za konsekwentne, po raz kolejny, opracowanie raportu zintegrowanego przez spółkę giełdową, z wykorzystaniem międzynarodowych standardów raportowania. Doceniono raportowanie podejścia uwzględniania ryzyk klimatycznych, we wskaźnikach odnoszących się do portfela bankowego. Dodatkowo raport charakteryzuje się wysokim poziomem użyteczności informacyjnej z punktu widzenia inwestorów giełdowych. Rzetelność raportu potwierdzona została przez zewnętrzną weryfikację.
 • Nagroda internautów_ek powędrowała do FAKRO
  Za wysoką jakość przygotowanego raportu i zdobycie najszerszego uznania wśród społeczności internetowej.

Panel o raportowaniu ESG i eksperckie wystąpienia

Gali towarzyszyły także wystąpienia poświęcone trendom w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju. Elisabetta Falcetti (dyrektorka regionalna EBOiR na Polskę i kraje bałtyckie) i Robert Adamczyk przedstawili zaktualizowane “Wytyczne do raportowania ESG” GPW i EBOiR, Katarzyna Szwarc (pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego) podsumowała prace Platformy Zrównoważonych Finansów, a Magdalena Osowiecka (Senior Manager, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte) omówiła zagadnienie podwójnej istotności w kontekście dyrektywy CSRD. Zapis transmisji gali dostępny będzie wkrótce w portalu FOB pod adresem Odpowiedzialnybiznes.pl.

Podczas gali w Sali Notowań GPW odbył się również moderowany przez Marię Krawczyńską-Kaczmarek (członkinię zarządu i dyrektorkę generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu) panel dyskusyjny „Raportowanie ESG jako narzędzie zarządzania relacjami z interesariuszami” z udziałem:

 • Roberta Adamczyka (przewodniczącego jury konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju” członka zarządu FOB, głównego specjalisty środowiskowego EBOiR),
 • Marii Andrzejewskiej (dyrektorki generalnej UNEP/GRID-Warszawa),
 • Ewy Sowińskiej (Partnerki ESO Audit),
 • Stanisława Stefaniaka (kierownika programu Zrównoważone Finanse w Fundacji Instrat),
 • Karoliny Studniarek  (Senior ESG Manager, Zespół Relacji Inwestorskich Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).

27 października podsumowanie 17. edycji Konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju” i rekomendacje dla biznesu

27 października w godz. 12:00-13:30 podczas webinaru organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte zaproszeni eksperci i ekspertki podsumują 17. edycję “Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju” oraz przedstawią rekomendacje dotyczące raportowania ESG.

Rejestracja tutaj >>

Prelegenci_ki:

 • Robert Adamczyk, przewodniczący jury konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju”, członek zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju,
 • Milena Olszewska-Miszuris,  FCCA, CFA, FSA Credential-holder, CEO & CFO WM Advisory, Co-Chair 30% Club Poland,
 • Marta Sołtysiak, Senior Consultant, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte.

Moderacja:

 • Maria Krawczyńska-Kaczmarek, członkini zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
 • Leszek Stefaniak, menedżer projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ponadto prowadzący_e przekażą uczestnikom i uczestnikom informacje zwrotne nt. przyszłych potrzeb sprawozdawczych w obszarze ESG. Wydarzenie będzie też okazją do dyskusji o najnowszych trendach w zakresie sprawozdawczości z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Rejestracja na spotkanie poprzez formularz online tutaj >>