Nabór raportów w Konkursie trwa do 5 sierpnia

Jeszcze do 5 sierpnia organizacje mogą zgłaszać raporty społeczne, raporty zintegrowane oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych do 13. edycji konkursu Raporty Społeczne, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę Deloitte. Od 16 sierpnia rozpoczyna się głosowanie dla internautów.

W ramach Konkursu Raporty Społeczne, organizowanego od 2007 roku, przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie koncepcji CSR, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tym obszarze.

Od 16 sierpnia rozpoczyna się głosowanie dla internautów i trwać będzie do 16 września 2019 r.

W 13. edycji konkursu laureaci wyłonieni zostaną w następujących kategoriach: najlepszy raport zintegrowany, najlepszy raport społeczny, najlepszy debiut, nagroda internautów, nagroda jury dziennikarzy, nagroda Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz nagroda Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zgłoszenia raportów trwają do 5 sierpnia (poniedziałek) poprzez stronę raportyzr.pl