Nagroda Ministra Rozwoju w Konkursie „Raporty Społeczne”

Z dumą informujemy, że w tegorocznej edycji Konkursu Raporty Społeczne ponownie przyznana zostanie Nagroda Ministra Rozwoju.

Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki zdecydował, że podczas Konkursu „Raporty Społeczne” przyznana zostanie oddzielna Nagroda Ministra Rozwoju. Ta decyzja jest dla nas bardzo ważna, gdyż pokazuje zarówno dużą rangę naszego Konkursu, jak również podkreśla zaangażowanie Ministerstwa Rozwoju w promocję społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i raportowanie pozafinansowe.

Konkurs „Raporty Społeczne” od lat wspierany jest przez Ministerstwo Rozwoju poprzez patronat, ale także udział Pani Jacqueline Kacprzak, Koordynatorki Zespołu ds. CSR i Kontaktów z Interesariuszami w pracach jury konkursu.

Przypominamy, że nasz Konkurs objęły patronatem także Ministerstwo Finansów, Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.