Nagroda Ministra Rozwoju w konkursie Raporty Społeczne

W 10. edycji konkursu Raporty Społeczne firmy mogą do końca lipca 2016 r. zgłaszać sprawozdania ze swojej działalności  dotyczącej kwestii społecznych, środowiskowych i ładu organizacyjnego. Jeden ze zgłoszonych do konkursu raportów otrzyma w tym roku Nagrodę Ministra Rozwoju.

Firmy, które zgłaszają swoje raporty do konkursu Raporty Społeczne wyznaczają pewien rodzaj standardu otwartego informowania o swojej działalności – uważa Jacqueline Kacprzak z Ministerstwa Rozwoju i jednocześnie członek jury konkursu Raporty Społeczneraporty niefinansowe i raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju są tak naprawdę kopalnią wiedzy o firmach, ich kulturze organizacyjnej, stylu prowadzenia biznesu, działaniach na rzecz lokalnych społeczności czy inicjatywach pracowniczych. Inwestorzy poszukujący nowych rynków, badający możliwości inwestycyjne zawsze zaglądają do raportów CSR-owych firm. Z perspektywy Ministerstwa Rozwoju uważamy, że raporty społeczne  są bardzo ważnym narzędziem podnoszącym konkurencyjność firm. Między innymi pod tym właśnie kątem będziemy patrzeć w tym roku na zgłoszone do konkursu raporty.

Konkurs Raporty Społeczne co roku od 10 lat pozwala na wyłonienie najlepiej sporządzonych sprawozdań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W konkursie przyznawana jest nagroda główna, nagroda internautów, swoich faworytów wskazuje również jury dziennikarzy. W kategorii „najlepszy debiut” zwycięża firma/organizacja z najlepszym raportem wydanym po raz pierwszy. W tym roku oddzielną kategorią będzie Nagroda Ministra Rozwoju, który udzielił konkursowi również patronatu honorowego. Za organizację konkursu Raporty Społeczne odpowiadają Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte.

Firmy mogą zgłaszać swoje raporty społeczne do 31 lipca 2016 r. poprzez formularz dostępny na stronie: raportyzr.pl. Sprawozdania, zgłaszane do konkursu muszą obejmować rok 2015 i dotyczyć działalności prowadzonej na terenie Polski. Następnie w terminie od 16 sierpnia do 16 września 2016 r. odbędzie się głosowanie internautów. Kolejny etap konkursu obejmie obrady jury głównego i dziennikarskiego, a ogłoszenie wyników nastąpi na początku października podczas konferencji podsumowującej 10 lat konkursu Raporty Społeczne.

W sprawozdaniach z działalności niefinansowej firmy/organizacje raportują tak zwane czynniki ESG, czyli kwestie dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu organizacyjnego (E – environmental, S – social, G – governance). W ten sposób interesariusze zyskują dostęp do pełniejszej informacji o postępowaniu firmy i ich wpływie na ludzi i środowisko. Obecnie sukces firmy nie polega tylko na generowaniu zysku finansowego, ale również na przynoszeniu wartości otoczeniu, aktywnym włączaniu się w rozwiązywanie problemów społecznych i środowiskowych. Z tego powodu widzimy ogromną wartość wsparcia instytucji państwowych dla idei społecznej odpowiedzialności biznesu i przejrzystości w biznesie – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury głównego konkursu Raporty Społeczne.

Sprawozdawczość niefinansowa przynosi korzyści nie tylko samemu biznesowi i inwestorom, ale także klientom, pracownikom oraz społecznościom i władzom lokalnym. Firmy raportujące dane niefinansowe oraz zarządzające nimi są w stanie oszacować swój realny wpływ na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Umiejętne zarządzanie tym wpływem pozwala im podejmować bardziej trafne decyzje biznesowe, ograniczać negatywne wpływy i budować pozytywną wartość, co w dłuższej perspektywie może przełożyć się na wkład w rozwój gospodarczy i społeczny kraju oraz regionów, w których funkcjonują – mówi Rafał Rudzki, Starszy Menedżer w zespole Sustainability Consulting Central Europe Deloitte.

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest od 2007 roku. Jego celem jest szerzenie idei raportowania niefinansowego i pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Jury wyróżnia firmy, które podejmują dialog z interesariuszami i w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny prezentują swoje dokonania w publikowanych raportach. Strona internetowa konkursu: raportyzr.pl.