Nowe terminy zgłoszeń raportów społecznych

Co roku firmy i organizacje raportujące swój wpływ na społeczeństwo i środowisko, a także inne elementy swojej aktywności niefinansowej, mogą zgłaszać sprawozdania do konkursu Raporty Społeczne. W tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu rejestracja raportów rozpocznie się już 13 czerwca i potrwa do 31 lipca.

Konkurs Raporty Społeczny to jedyny konkurs w Polsce, który ocenia sposób zaraportowania danych niefinansowych, obejmujących tak zwane czynniki ESG, czyli kwestie dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu organizacyjnego (E – environmental, S – social responsibility, G – corporate governance). W tym roku raporty będzie można zgłaszać od 13 czerwca do 31 lipca. Organizatorzy – Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firma doradcza Deloitte – chcą w ten sposób zachęcić podmioty raportujące do wcześniejszego ujawniania tych danych swoim interesariuszom i synchronizowania ich publikacji z terminem ogłaszania sprawozdań finansowych.

Raporty społeczne powinny służyć zarówno firmie, jak i jej interesariuszom, którzy dzięki temu lepiej będą rozumieć jak firma wpływa na ludzi i środowisko, i jak rozumie swoją odpowiedzialność. W tym roku przesunęliśmy termin zgłoszeń raportów do konkursu na lipiec, mając nadzieję, że zmobilizuje to przedsiębiorstwa do przyspieszenia procesu zbierania i publikowania danych pozafinansowych. Zależy nam na podnoszeniu znaczenia raportów dla otoczenia biznesu, pokazywania ich przydatności i aktualności. Należy też pamiętać o nowej, unijnej dyrektywie, która z dużym prawdopodobieństwem zobliguje niektóre, największe firmy do ujawniania danych niefinansowych do końca drugiego kwartału – tłumaczy Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu i przewodnicząca jury głównego konkursu Raporty Społeczne.

– Firmy powinny traktować raporty społeczne jako możliwość strategicznego i uporządkowanego zaprezentowania inwestorom, jak budują wartość, konsumentom, jak na przestrzeni całego łańcucha dostaw tworzą produkty i usługi, otoczeniu, jak dbają o lokalne społeczności i środowisko, a decydentom, jak wpływają na gospodarkę. Konkurs „Raporty Społeczne” jest doskonałą okazją, żeby ten strategiczny obraz organizacji przedstawić szerzej otoczeniu, upowszechnić, a przez to również móc zostać docenionym za wysiłek i dobrze wykonaną pracę. Zapraszamy do udziału w nim firmy, które już przygotowują sprawozdania pozafinansowe, a te, które jeszcze tego nie robią, ale za chwilę zostaną objęte obowiązkiem publikacji danych pozafinansowych, zachęcamy do czerpania inspiracji od najlepszych – mówi Irena Pichola, Partner, Lider Sustainability Consulting Central Europe w Deloitte.

W związku ze zmianą terminu zgłoszeń wcześniej odbędzie się także głosowanie internatów na najlepiej sporządzone raporty społeczne – od 16 sierpnia do 16 września, oraz konferencja połączona z rozstrzygnięciem konkursu – 4 października.

W tym roku konkurs Raporty Społeczne odbędzie się już po raz 10. Jego celem jest szerzenie idei raportowania niefinansowego i pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Jury wyróżnia firmy, które podejmują dialog z interesariuszami i w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny prezentują swoje dokonania w publikowanych raportach.