9 grudnia – ogłoszenie wyników 8. edycji konkursu Raporty Społeczne

Podczas konferencji Raporty Społeczne 2014 ogłoszone zostną wyniki 8. edycji konkursu na najlepiej sprządzone raporty z zakresu CSR. Konferencja odbędzie się 9 grudnia w Centrum Zielna, ul. Zielna 37, wejście C, piętro V.

Agenda konferencji:

9.00 – 9.30 – rejestracja uczestników + powitalna kawa
9.30 – 9.40 – powitanie
9.40 – 10.15 – wystąpienie Małgorzaty Szewc z Ministerstwa Finansów na temat Dyrektywy UE
o raportowaniu danych pozafinansowych oraz informacji nt. różnorodności, także możliwość zadawania pytań z sali
10.15 – 11.15 – debata oksfordzka na temat wpływu obowiązkowego raportowania danych pozafinansowych na raportowanie społeczne w Polsce
11.15 – 11.35 – przerwa kawowa
11.35 – 12.35 – I runda prac w ramach stolików tematycznych
12.40 – 13.40 – II runda prac w ramach stolików tematycznych
13.40 – 14.00 – ogłoszenie wyników konkursu i zakończenie konferencji
ok. 14.00 – lunch

Stoliki tematyczne:

  1. Wpływ firmy na otoczenie. Jak mierzyć i jak pokazać w raporcie?
  2. Raportowanie społeczne – bariery i ryzyka w procesie.
  3. Nowe wytyczne G4 – szanse i wyzwania w procesie raportowania.
  4. Komunikacja, czyli o tym dla kogo przygotowujemy raport.
  5. Jak zachęcić interesariuszy zewnętrznych do współpracy? Co stanowi największą wartość ich zaangażowania w proces tworzenia raportu?
  6. Jak budować zaangażowanie menedżerów w proces raportowania?
  7. Wyzwania przy opracowywaniu pierwszego raportu.

 Organizatorzy zastrzegają, że agenda może ulec zmianie.

Informacji dotyczących konferencji udziela:
Ewa Albińska
ewa.albinska@fob.org.pl, tel. 22 627-18-71