OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU RAPORTY SPOŁECZNE 2012 – RELACJA Z KONFERENCJI

3 grudnia br. w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja podsumowująca konkurs Raporty Społeczne 2012, organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC i SGS. Wśród nagrodzonych firm znalazły się Kompania Piwowarska, Nestlé Polska, Budimex, Danone, Orange Polska, KGHM Polska Miedź oraz PKN Orlen.

Konferencję otworzyła Pani Beata Lubos z Ministerstwa Gospodarki, podkreślając istotę raportowania i otwartości przedsiębiorstw w dobie kryzysu. Podkreśliła, że raportowanie CSR to doskonały sposób na budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw i zwiększanie ich transparentności.

Następnie Pietro Bertazzi, Senior Manager Policy and Government Affairs w organizacji Global Reporting Initiative, przedstawił trendy raportowania społecznego. Podkreślił przede wszystkim, jak ważna jest współpraca z administracją publiczną.

Bertazzi wymienił kilka trendów dot. raportowania społecznego: wzrost liczby publikowanych raportów, wzrost zainteresowania raportowaniem również po stronie inwestorów, wzrastające wymagania dotyczące jakości danych, skupienie się na łańcuchu dostaw, zewnętrzna weryfikacja danych, raportowanie online i inne formy komunikacji, raportowanie zintegrowane oraz regulacje rynkowe.

Powołując się na wyniki badania KPMG z 2011 r., Bertazzi stwierdził, że coraz więcej firm raportuje i coraz więcej regulatorów wymaga od firm sporządzania raportów społecznych. Dlatego tak ważna, wg niego, jest rola administracji publicznej.

Jak powiedział Bertazzi, być może niedługo w Unii Europejskiej raportowanie społeczne, lub chociaż wytłumaczenie, dlaczego firma nie raportuje, stanie się obowiązkowe. Np. w Indiach top 100 firm musi raportować, a pozostałe mogą, ale nie muszą tego robić.

Następnie Bertazzi pokrótce nakreślił historię nowej generacji wytycznych do raportowania społecznego G4, które tworzy Global Reporting Initiative.  GRI zdecydowało się przygotować wytyczne G4, gdyż dostało sygnały od interesariuszy, że istnieje taka potrzebne. Podczas drugiego etapu konsultacji społecznych, swojego głosu udzieliło 2219 osób.  Ostateczna wersja wytycznych zostanie ogłoszona w maju 2013 r. na konferencji GRI w Amsterdamie.

Kolejną prezentację przedstawiła Małgorzata Greszta z SGS Polska, mówiąc o raportowaniu interaktywnym. Greszta przedstawiła przykłady wykorzystania przez firmy Internetu do raportowania CSR:
•    15% prowadzi bloga
•    23% wprowadza do raportu interaktywne elementy
•    24% używa mediów społecznościowych
•    35% prezentuje materiały wideo
•    48% ma stronę o CSR
Małgorzata Greszta opowiedziała o różnych formach raportów społecznych: wersja drukowana, która w różnych krajach jest wykorzystywana w różnym zakresie (w Polsce firmy w większości raporty drukują, zapewne do celów promocyjnych); wersje pdf, statyczne lub interaktywne; specjalne strony poświęcone raportom; raporty online;; aplikacje na smartfony.

Na koniec Greszta podkreśliła, że raportowanie poprzez strony internetowe i social media daje większe możliwości aktualizacji danych, niż raport drukowany. Np. firma Timberland co kwartał publikuje, jak wygląda osiąganie wyznaczonych wskaźników. Coraz więcej firmy wykorzystuje też nowe media, np. YouTube. oraz tworzy  interaktywne wizualizacje.

Irena Pichola z PwC przedstawiła założenia raportowania zintegrowanego. Wg Picholi, jest to trend wyprzedzający polski rynek, ale obecny na rynku międzynarodowym. Nie jest to sam raport, ale proces, który ma za zadanie pokazanie holistycznego stanu przedsiębiorstwa. Pokazywanie, w jaki sposób firma kreuje wartość, czyli w jaki sposób zachodzą pewne procesy w firmie, aby wykreować wartość dla interesariuszy. Są one podawane w kontekście teraźniejszości, ale również w kontekście przyszłości.

Raportowanie zintegrowane jest komplementarne do raportowania GRI, nie jest zaś połączenie dwóch raportów: finansowego i społecznego. Jest to raczej pewne podejście, które wymaga zmian w myśleniu. Raportowanie zintegrowane to ogromna szansa dla polskich firm, gdyż ten temat jest obecny nie tylko w środowiskach CSR, ale też w dyskusjach inwestorskich, księgowych i innych instytucji. IIRC zrzesza i inwestorów i firmy i tych, którzy ustalają standardy raportowania finansowego i pozafinansowego. W tej chwili w trakcie opracowania jest model raportowania zintegrowanego, w którym pokazuje się zintegrowanego pokazania wyników finansowych i pozafinansowych.

Następnie Małgorzata Greszta poprowadziła panel nt. raportowania z udziałem: Agnieszki Koc-Ankiersztajnz firmy Danone i Jowity Twardowskiej z Grupy LOTOS, które to firmy już kilkukrotnie zgłaszały raporty do konkursu Raporty Społeczne. Jowita Twardowska przedstawiła plusy związane z raportowaniem społecznym: powiązanie celów CSR z główną działalnością biznesową, przygotowanie się do raportowania zintegrowanego, lepsze zarządzanie; a także trudności: brak standardów w zakresie raportowania zintegrowanego, mnóstwo danych niezbędnych do zebrania z całej organizacji oraz motywacja całego zespołu. Agnieszka Koc-Ankiersztajn podkreśliła ogromną rolę zarządu w zrozumieniu procesu raportowania społecznego, który w firmie Danone jest zaangażowany i wpisał CSR i zrównoważony rozwój do strategii całej firmy. Jako trudności wymieniła przekucie wartości wynikających z raportowania na wybory konsumenckie.

Po przerwie połączyliśmy się z Elaine Cohen, bloggerką i konsultantką raportowania społecznego. Elaine odpowiedziała na kilka pytań dotyczących raportowania. Wg niej raporty powinny być dostępne online do interakcji z interesariuszami, firmy powinny wręcz kierować swoje raporty do interesariuszy, a nie czekać, aż oni przyjdą do firmy. „Np. ja dużo podróżuję, a nie spotkałam się jeszcze z raportem społecznym w pokoju hotelowym czy za siedzeniem w samolocie” – powiedziała.

Następnie odbył się panel dyskusyjny z udziałem dziennikarzy i dziennikarek – jurorów konkursu Raporty Społeczne w kategorii „nagroda dziennikarzy”: Maciej Danielewicz, PAP, Magdalena Krukowska, Forbes iKatarzyna Jędrzejewska z Brief, prowadzony przez Aleksandrę Stanek-Kowalczyk z firmy PwC.

Przygotowując raport, firmy chcą, aby czytały go media. Niestety, w praktyce dziennikarze rzadko korzystają z raportu społecznego jako źródła informacji o firmie. Katarzyna Jędrzejewska stwierdziła, że raport społeczny jest dobrą formą komunikacji i dobrym źródłem informacji, ale to po stronie firmy należy zapewnienie możliwości dostępu do konkretnych informacji. Jędrzejewska oczekuje od firm większej zachęty do kontaktu, podania imienia i nazwiska konkretnej osoby do kontaktu, z którą można porozmawiać na temat raportu. Chciałaby także, aby firmy nie używały sformułowań „ulepszyliśmy”, „coraz więcej”, ale konkretnych liczb razem z informacją, które zobowiązania są wymagane przez prawo, a które są działalnością firmy wykraczającą poza wymagania regulatorów.

Magdalena Krukowska od paru lat otrzymuje raporty społeczne od firm, jednak bardzo rzadko udaje jej się znaleźć w nich coś wartościowego, gdyż często informacje zawarte w raporcie były już wcześniej publikowane i rozsyłane do dziennikarzy. Firmy, nawet te raportujące, bardzo często nie udzielają informacji w momencie zaistnienia kryzysu.

Maciej Danielewicz powiedział, że wartościowe dla dziennikarzy byłoby przeprowadzenie audytu swojej działalności przez firmę oraz przedstawienie swoich planów na przyszłość. Raporty, które oceniało jury w ramach konkursu, Danielewicz podzielił na dwie grupy: firmy, które chciały pochwalić się swoimi działaniami i firmy, które przedstawiły w kompleksowy sposób swoje działania.

Następnie odbył się panel na temat raportowania sektora pozarządowego z udziałem: Krzysztofa Więckiewicza, dyrektora  Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS, Mai Jaworskiej – dyrektor Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” oraz Piotra Todysa – prezesa Federacji Mazowia.

Pani Jaworska powiedziała, że raporty NGOsów nie mogą być tak zaawansowane jak raporty firm, z powodu braku odpowiednich nakładów finansowych na proces raportowania. Prowadząca panel, Justyna Januszewska, wicedyrektorka FOB, przypomniała o specjalnym  suplemencie do raportowania GRI dla organizacji pozarządowych, który zawiera szereg wskaźników i może być pomocny przy wyborze kwestii do raportowania.

Kolejnym punktem konferencji była prezentacja Ewy Albińskiej, będąca analizą 22 raportów, które zostały wyróżnione lub wygrały w jednej z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne. Analizę dokonano pod kątem wybranych zagadnień z 3 aspektów: kompletność, wiarygodność, komunikacja, które są kryterium oceny raportów przez jury.
Wybrane informacje z analizy:
•    22 zwycięskie raporty zostały sporządzone przez 13 firm
•    4 firmy są spółkami Skarbu Państwa
•    Branże: FMCG (4), surowce i paliwa (3), finanse (2), farmaceutyka (1), budownictwo i nieruchomości (1), rozrywka (1), telekomunikacja (1)
•    Łączne przychody prezentowane w raportach to ponad: 112 mld PLN
•    Łączne zatrudnienie prezentowane w raportach to ponad 84 tys. osób
•    Poziomy raportowania wg wytycznych GRI: A (2 raporty), B (8 raportów), C (1 raport)
Analizę z pozostałymi danymi można pobrać tutaj.

Następnie, Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wręczyła nagrody zwycięskim raportom:

Nagroda główna:

Kompania Piwowarska S.A., „Raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej 2012”
Jury zwróciło szczególną uwagę na kompleksowość raportu, dobre informowanie o strategii, konkretność i wiarygodność danych oraz przyjazną formę publikacji.

Nagroda Ministerstwa Gospodarki:
KGHM Polska Miedź S.A., „Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2010-2011 KGHM Polska Miedź S.A.”
Ministerstwo Gospodarki doceniło zestawienie w raporcie aspektów ekonomicznych i społecznych. 

Najlepszy debiut:
Nestlé Polska S.A., raport „Tworzenie Wspólnej Wartości Nestlé w Polsce 2008-2011”
Jury doceniło w raporcie szczegółowy i kompleksowy opis działań firmy.

Wyróżnienia:
•    Budimex SA, raport „Budujemy Dobre Relacje, Społeczeństwo i Środowisko”
Jury zwróciło uwagę na widoczny rozwój procesu raportowania firmy.
•    Danone Sp. z o.o., raport „Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej. W trosce o zdrowie, ludzi i środowisko. Raport 2010-2012”
Jury wyróżniło raport za utrzymanie wysokiego poziomu raportowania.
•    Orange Polska, „Raport Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska”
Jury doceniło widoczne powiązanie strategii CSR ze strategią biznesową firmy. 

Nagroda dziennikarzy:
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., raport „Odpowiedzialna przyszłość”

Nagroda internautów:
Danone Sp. z o.o., raport „Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej. W trosce o zdrowie, ludzi i środowisko. Raport 2010-2012”.

Spisała: Karolina Szlasa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Prezentacje:

Trends in Sustainability Reporting_P.Bertazzi
 pobierz plik
Interaktywne Raporty Społeczne_M.Greszta
 pobierz plik
Raportowanie Zintegrowane_I.Pichola
 pobierz plik
Analiza wygranych raportów społecznych 2007-2011
 pobierz plik


Wyniki konkursu Raporty Społeczne 2012
 pobierz plik
Prezentacja o raporcie Kompanii Piwowarskiej
 pobierz plik