Organizatorzy

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacja pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo.

Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes.

W tym celu wspieramy firmy w stawaniu się bardziej odpowiedzialnymi, budujemy koalicje firm wokół rozwiązywania problemów społecznych, tworzymy społeczność firm zaangażowanych społecznie, tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy menedżerami, administracją publiczną, przedstawicielami/kami środowisk akademickich i organizacjami społecznymi. Aktywnie poszukujemy rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności dla firm działających w Polsce, adekwatnych do ich potrzeb i możliwości.

Deloitte jest wiodącą na świecie firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Od ponad 25 lat w Polsce, oferuje klientom najwyższej jakości usługi, łącząc wiedzę i zasoby globalnej firmy, obejmujące ponad 210 000 pracowników w 150 krajach, z cennym doświadczeniem specjalistów działających na lokalnych rynkach.

W Polsce i w regionie Europy Środkowej usługi z zakresu zrównoważonego rozwoju świadczy kilkudziesięcioosobowy zespół Sustainability Consulting Central Europe Deloitte. Doświadczeni eksperci Deloitte koncentrują swoje działania na transformacji firm i organizacji sektora publicznego tak, by stawiły czoła wyzwaniom społeczno-ekonomicznym. Wspierają klientów w świadomym budowaniu wartości organizacji poprzez proaktywne zarządzanie jej wpływem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Doradzają im przy opracowaniu raportów zintegrowanych i niefinansowych według najlepszych światowych standardów GRI i IIRC. Pomagają również minimalizować negatywny wpływ ryzyk biznesowych i reputacyjnych. Podejście konsultantów Sustainability Consulting Central Europe jest spójne z globalną wizją Deloitte, która skupia się wokół hasła „Making an Impact that matters”.

Kontakt dla uczestników:
Leszek Stefaniak (Forum Odpowiedzialnego Biznesu)
leszek.stefaniak@fob.org.pl
+48 451 061 612

Kontakt dla mediów:
Miłosz Marchlewicz (Forum Odpowiedzialnego Biznesu)
milosz.marchlewicz@fob.org.pl
+48 22 627 18 71