Poznaj Patronów 17. edycji Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju

Aż 16 podmiotów objęło patronatem Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. Inicjatywa służąca zwiększeniu świadomości i jakości raportowania pozafinansowego, ma na celu wyłonienie najlepiej sporządzonych raportów ESG. 

Tegorocznej odsłonie Konkursu patronują organizacje eksperckie, które w swojej działalności kierują się rozwojem rynku i przedsiębiorczości, a także podnoszeniem standardów etycznych, zarządczych i zawodowych w sferze biznesu. Wśród nich znajdują się instytucje prywatne i publiczne oraz takie, które funkcjonują w wymiarze globalnym.

Partnerzy strategiczni Konkursu:

 • ACCA Polska,
 • AICPA & CIMA,
 • Business Centre Club,
 • Centrum UNEP/GRID-Warszawa,
 • Federacja Konsumentów,
 • Francusko-Polska Izba Gospodarcza,
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • Krajowa Izba Gospodarcza,
 • Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji,
 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,
 • Instytut Monitorowania Mediów.

Przedsięwzięciu sprzyjają także media branżowe, mające ogromny wpływ na kreowanie świadomości społecznej i popularyzację dobrych praktyk w obszarze środowiskowym (E), społecznym (S) i ładu korporacyjnego (G).

Partnerzy medialni Konkursu:

 • Kampaniespoleczne.pl,
 • Nadzór Korporacyjny,
 • Proto.pl,
 • Teraz Środowisko.

Konkurs jest adresowany do firm, organizacji i instytucji, które opublikowały polskojęzyczne raporty ESG, CSR, wpływu lub raporty zintegrowane za rok 2022. Swój udział należy zgłosić do 31 lipca br. poprzez formularz. Udział w konkursie nie wiąże się z opłatami.

Raporty zostaną ocenione przez jury, składające się z ekspertów i ekspertek z zakresu ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju. Nadesłane raporty będą podlegać także głosowaniu internautów.

Pełny skład kapituły Konkursu zostanie opublikowany już wkrótce. Na liście ekspertów i ekspertek znajduje się ponad 30 nazwisk kojarzonych ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością biznesu w Polsce.