Przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu Raporty Społeczne

Trwa nabór raportów z zakresu CSR / zrównoważonego rozwoju w Konkursie Raporty Społeczne. Ze względu na prośby firm finalizujących przygotowanie swoich publikacji organizatorzy zdecydowali o przedłużeniu terminu zgłoszeń do 7 sierpnia, do godz. 12.00.

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego
Biznesu i firmę Deloitte. Co roku nagradzane są najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jury eksperckie spośród zgłoszonych raportów wybierze najlepsze w kategoriach: nagroda główna, nagroda za najlepszy debiut, a także zdecyduje o wyróżnieniach. Najlepsze raporty wskażą dziennikarze i internauci. Oddzielną nagrodę przyzna Minister Rozwoju. Ogłoszenie wyników nastąpi na początku października.

Aby zgłosić raport należy otworzyć formularz zgłoszeniowy dostępny na górze strony głównej raportyzr.pl.