PRZEDŁUŻONY TERMIN ZGŁOSZEŃ: DO 11 SIERPNIA 2023 R.

Termin zgłoszeń do 17. edycji konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” został przedłużony do 11 sierpnia 2023 r. do końca dnia.

Udział w konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” mogą wziąć firmy, organizacje i instytucje, które wydały opublikowane w języku polskim raporty ESG, CSR, wpływu lub raporty zintegrowane za rok 2022.

Raporty ESG, sustainability, odpowiedzialnego biznesu i raporty zintegrowane można zgłaszać TUTAJ »

Więcej informacji:

Aleksandra Piasek (Forum Odpowiedzialnego Biznesu)
aleksandra.piasek@fob.org.pl
+48 663 020 358