Przedłużony termin zgłoszeń do konkursu Raporty Społeczne

Do 7 sierpnia przedłużony został termin zgłoszeń do konkursu Raporty Społeczne, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. W tym roku czas zgłaszania raportów do konkursu wyznaczono już w połowie roku,  po konsultacji z firmami termin został jednak przesunięty, aby pozwolić tym, których raporty są na ukończeniu, sfinalizować pracę. Ogłoszenie najlepszych raportów nastąpi na początku października, podczas uroczystej gali z okazji 10-lecia konkursu.

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest od 2007 roku i ma na celu szerzenie idei raportowania niefinansowego oraz promowanie dobrych praktyk w tym zakresie. Jury konkursu wyróżnia firmy, które podejmują dialog z interesariuszami i w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny prezentują swoje dokonania w publikowanych raportach.

Jak co roku przyznana zostanie nagroda jury ekspertów, nagroda dziennikarzy, nagroda internautów oraz nagroda w kategorii “najlepszy debiut” dla organizacji, które raporty opublikowały po raz pierwszy. Ponadto, w tym roku zostanie przyznana także nagroda Ministra Rozwoju, który objął konkurs patronatem honorowym.

Aby wziąć udział w konkursie firmy i organizacje powinny zgłosić przygotowane raporty społeczne do 7 sierpnia br. przez formularz dostępny na stronie: www.raportyzr.pl. Sprawozdania muszą obejmować rok 2015 i dotyczyć działalności na terenie Polski. Następnie w terminie od 16 sierpnia do 16 września odbędzie się głosowanie internautów. Kolejny etap konkursu obejmie obrady jury głównego i dziennikarskiego, a ogłoszenie wyników nastąpi na początku października podczas konferencji podsumowującej 10 lat konkursu Raporty Społeczne.