ZGŁOSZENIA TYLKO DO 28 PAŹDZIERNIKA!!!

Informujemy, że na zgłoszenia czekamy tylko do 28 października. To termin ostateczny! Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do godz. 23.00. Jeśli firma dysponuje raportami drukowanymi, na nie także czekamy tego dnia do godz. 17.00.

To już 7. edycja konkursu „Raporty Społeczne – Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu”. Inicjatywa promuje idee odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego firm.

Z opublikowanych we wrześniu br. wyników badania Barometr CSR wynika, że 42% konsumentów uważa, że zadaniem firmy jest nie tylko zarabianie pieniędzy, lecz także działania prospołeczne. Jak je zweryfikować? Pomóc może analiza publikowanych przez przedsiębiorstwo raportów społecznych i zrównoważonego rozwoju. Najlepsze z nich zostają wyróżnione w konkursie Raporty Społeczne.

Warto wiedzieć, warto sprawdzać

16 kwietnia 2013 roku Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem o oficjalne regulacje zobowiązujące firmy do ujawniania informacji o swojej polityce w zakresie środowiska, informacje związane ze sprawami społecznymi i pracowniczymi, z poszanowaniem praw człowieka i ze zwalczaniem korupcji.

– Raportowanie społeczne to ważny element odpowiedzialności biznesu. Dzięki dostępowi do raportów społecznych każdy z nas może świadomie podejmować decyzje, jakie produkty kupować, z jakich usług korzystać, gdzie składać CV. Taka wiedza pomaga w ocenie, jaki wpływ największe firmy wywierają na środowisko i jakie są społeczne skutki ich działań. Liderzy CSR w Polsce publikują raporty społeczne już od dawna. Co roku zachęcamy kolejne firmy do przyłączenia się do tego światowego trendu i udziału w konkursie Raporty Społeczne – komentuje Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Warto raportować

Publikowanie raportów społecznych w Polsce to wciąż dobra wola organizacji. Jednak zaczynają one dostrzegać korzyści z przygotowywania takich sprawozdań. Należy zaliczyć do nich: uporządkowanie procesów wewnętrznych w organizacji, budowanie jej transparentności, zdobywanie potrzebnych informacji na temat jej postrzegania przez interesariuszy, uskutecznienie procesów zarządzania ryzykiem.

Mimo że to głównie sektor prywatny wydaje raporty społeczne, odpowiedzialność społeczna i środowiskowa powinna dotyczy każdego typu organizacji. W tym roku we wrześniu ukazał się pierwszy w Polsce raport społeczny organizacji pozarządowej. Opublikowany został przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i obejmuje lata 2011-2012.

Chcemy pokazać, jakie znaczenie mają kwestie zrównoważonego rozwoju dla naszego stowarzyszenia, jak w codziennej pracy sami postępujemy w myśl zasad, które promujemy. Wierzę, że będzie to impuls dla wielu innych organizacji pozarządowych i początek nowego, pozytywnego trendu przejrzystości i uczciwości wobec interesariuszy każdej organizacji – przekonuje prezeska FOB.

***

Patronat nad 7. edycją konkursu objęło Ministerstwo Gospodarki, Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Zaś patronami medialnymi są: „Dziennik Gazeta Prawna”, „Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł”, Bankier.pl, eGospodarka.pl, Euractiv.pl, Proto.pl, wnp.pl, radio RDC.