„AUTOSTRADA EKSPLOATACJA 2010. PODRÓŻNI – PRACOWNICY – PRZYRODA.”