„AUTOSTRADA EKSPLOATACJA A JEJ OTOCZENIE (RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 2009)”