CCC EXPERIENCE – RAPORT NIEFINANSOWY GRUPY CCC ZA OKRES 01.01.2020 – 31.01.2021