"Dbamy o wartość pieniądza. Społeczna odpowiedzialność Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2015"