Drugi raport oddziaływania społecznego. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ.