EGZAMIN Z KRYZYSU. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W TRUDNYCH CZASACH. RAPORT O ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU BRE BANKU 2008