Grupa EDF w Polsce. Działalność i odpowiedzialność korporacyjna