GRUPA HANDLOWA EMPERIA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA 2009