Jasny, pełny i z pianką. Raport wpływu Grupy Kapitałowej Żywiec w 2014 roku.