Oświadczenie na temat informcji niefinansowych Grupy Kapitałowej Enea