PROGRAM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – RAPORT 2007 (RAPORT ŚRODOWISKOWY)