RAPORT ROCZNY 2009 WYNIKI FINANSOWE, SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W PERSPEKTYWIE 10+