Raport roczny 2020 – Myślimy o przyszłości, działamy dziś