RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 2008. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPY LOTOS S.A.