RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 2009