RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU KREDYT BANKU 2009 – 2011