RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY LOTOS S.A. 2006-2007