RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI TELEKOMUNIKACJA POLSKA 2005