RAPORT Z DZIAŁAŃ Z ZAKRESU SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DUŻO WIĘCEJ NIŻ SKLEP ZA LATA 2002–2005